Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Prosjektleder / Project lead– Modeller for presisjonsdiagnostikk innen kreft

Offentlig forvaltning

I oktober i år starter et stort EU-finansiert prosjekt, EU Net CCC, med formål å etablere et nettverk mellom såkalte Comprehensive Cancer Centre (CCC). Oslo Universitetssykehus (OUS) er som eneste institusjon i Norge akkreditert som CCC og har fått en ledende rolle i utviklingen av samarbeid mellom kreftvirksomheter ved sykehus innen EU/EØS området. Formålet er dels å bidra til likeverdig tilgang til den avanserte behandling og forskning som drives innenfor sykehus som er sertifisert som CCC, og dels er formålet å bidra til at EU/EØS området kan opprettholde og styrke rollen som ledende aktør innen kreftbehandling- og forskning. Dette skal oppnås gjennom å etablere et felles system for kvalitetssertifisering av CCC, og ved utvikling av felles, samarbeidende aktiviteter på områder der det kan gi synergier. OUS leder hele arbeidspakken som skal utvikle disse felles nettverksaktivitetene. Det skjer med utgangspunkt i åtte nærmere bestemte områder. I tillegg skal OUS lede delprosjektene innen tre av disse områdene. Ett av områdene er bearbeiding av erfaringer og utveksling av løsninger knyttet til gode modeller for ledelse, styring og organisering av kreftsentre (CCC).

De fem andre aktivitetsområdene (delprosjekt) ledes av kreftsentre i de to andre landene som sammen med OUS skal lede dette utviklingsarbeidet (Romania og Sverige). Det forutsettes et nært samarbeid mellom alle aktivitetsområdene/delprosjektene. Prosjektet går over fire år og det er deltakere fra alle EUs medlemsland samt de fire assosierte (Norge, Island, Moldova og Ukraina). 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaringsbakgrunn som er relevant i forhold til organisering av delprosjektets tema
 • Relevant høyere utdanning på master eller PhD nivå
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Helst erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Gode forutsetninger for å kunne arbeide med engelsk skriftlig og muntlig som arbeidsspråk i prosjektet
 • God organisasjonsforståelse lokalt, regionalt, internasjonalt vil være en fordel 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig i forhold til de oppdrag og målsettinger som er gitt
 • Evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner med samarbeidspartnere både i inn- og utland
 • Evne til å produsere skriftlige dokumenter som arbeidsunderlag for prosessene i prosjektet 

Vi tilbyr:

 • Et engasjert, tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver med rike læringsmuligheter
 • Samspill med relevante forskningsmiljø i OUS eller hos samarbeidspartnere
 • En trygg arbeidsplass med god støtte fra kollegaer i prosjektet og i OUS CCC Kreftsenter
 • Arbeidssted ved et unikt og stort kreftfaglig miljø ved Radiumhospitalet
 • Mulighet til å påvirke utviklingen innen europeisk kreftomsorg og -forskning
 • Deltakelse og innsikt i europeiske nettverk og beslutningsfora
 • Lønn etter avtale