Detaljer

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  17.06.2020
 • Sted:
  HOLMESTRAND
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HOLMESTRAND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2956383
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Prosjektleder - program for folkehelsearbeid

Holmestrand kommune er i en spennende tid som ny kommune fra 1.1.2020. Kommunen har henholdsvis ca. 24 000 innbyggere og 1800 ansatte, og med en god tilvekst. Holmestrand har en sentral plassering på Østlandet med E-18, nærhet til flyplasser, en moderne jernbanestasjon, fantastisk natur og et godt idretts og kulturtilbud.

Vil du arbeide med å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet?

Holmestrand er deltakende i Program for folkehelse i kommunene med to ulike satsninger fra 2018 til 2022; «Sammen om opplevelser for barn og unge» og «Krafttak for barn og unges trygghet og trivsel».  Flere ulike folkehelsetiltak med mål om å redusere sosiale ulikheter og fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet inngår i satsningene, på ulike faser i gjennomføringen. Samskapende sosial innovasjon og samarbeid mellom ulike sektorer i lokalsamfunnet er sentrale faktorer i prosjektene og de ulike tiltak. Kommunen søker nå engasjerte medarbeidere til integrering, ledelse, koordinering og gjennomføring av satsningene og ulike folkehelsetiltak rettet mot barn og unge fra 2020.

Kommunen søker en engasjert prosjektleder (fra 01.07.2020 – til 31.12.2022) til å integrere og administrere kommunens programsatsinger. Stillingen er organisatorisk plassert i virksomhet Folkehelse, forebygging og frivillighet, og har virksomhetsleder som nærmeste leder. Arbeidet vil bestå av ledelse og koordinering av overordnet programarbeid, faglig ledelse av folkehelsetiltak, fremdrift og evaluering av disse, sikring og spredning av aktivitet, ervervet kunnskap, kompetanse og erfaring til nytte for alle barn og unge i kommunen. Som prosjektleder vil det å fange opp, og formidle, nye behov og positive initiativer som kan fremme barn og unges helse og livskvaliteten være viktig. En annen viktig del av arbeidet vil være å spre entusiasme og mot til utvikling, gjennomføring og evaluering av lokale helsefremmende tiltak.

Er du en person som liker å jobbe med samskaping, utvikling, tverrfaglige prosjekter og innovasjon er dette stillingen for deg!

Folkehelseprogramsatsningene har felles styringsgruppe i «God oppvekst Holmestrand» som har representasjon fra fag og ledelse fra tjenesteområdene til barn og unge i kommunen. Prosjektleder justerer kurs og gjennomføringen av programsatsingene i samarbeid med styringsgruppen. Prosjektleder rapporterer også til program for folkehelsearbeid i Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Fylkeskommunen representerer et kollegium med ledere fra folkehelseprogramsatsninger i fylket, og et forpliktende samarbeid for utvikling av samarbeidsrelasjoner og samhandlingsmønstre på tvers.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for daglig drift av: «Sammen om opplevelser for barn og unge» og «Krafttak for barn og unges trygghet og trivsel» i programmet for folkehelsearbeid fra 2020
 • Prosjektledelse
 • Samskaping
 • Skissere, formidle og forankre organisering, gjennomføring og evaluering av overordnede programaktiviteter fra 2020
 • Administrere og koordinere overordnet samarbeid med eksterne kompetansemiljøer
 • Dokumentere, justere, formidle og rapportere på prosesser og tiltak
 • Sikre kvalitet i og gjennomføring av forankrede prosess- og effektevalueringer av tiltak
 • Sikring og spredning av kunnskap, kompetanse og erfaring om helsefremmende tiltak og prosesser i ulike deler av kommunen
 • Søke komplementære prosjekt og tilskuddsmidler  

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Utdanning eller erfaring innen prosjektledelse 
 • Erfaring fra arbeid med samskapings- og involveringsprosesser på individ, gruppe eller lokalsamfunnsnivå
 • Kompetanse eller erfaring med tiltaksutvikling- og gjennomføring
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsferdigheter  
 • Erfaringer med digitale systemer og presentasjonsverktøy  
 • Erfaring med skriftlig formidling og utarbeidelse av søknader om økonomiske tilskudd

Personlige egenskaper

 • Innovativ, iderik og entusiastisk
 • Strukturert med gode evner til å planlegge og organisere arbeidet   
 • Gjennomføringsevne 
 • Selvstendig, fleksibel og løsningsorientert 
 • Gode relasjons-, samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Leverer høy kvalitet

Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter er en forutsetning, og erfaring og gode resultater fra lignende arbeid vil være en fordel. Oppgaver og funksjoner i stillingene vil for øvrig følge av den utvikling og behov som programområdet Helse og velferd og kommunen til enhver tid har.

Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

 

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende stillinger innenfor kompetanse- og fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse.
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Lønn etter avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.