Ledig stilling

Stavanger Kommune

Prosjektleder - områdeløft Hillevåg

Vil du bidra til at det blir enda bedre å bo i sentrale Hillevåg?

Hillevåg er inne i en rivende utvikling, og har en stolt historie og et spennende mangfold. Stavanger kommunestyre vedtok allerede i 2016 å satse på et kommunalt områdeløft i de tre levekårsonene Kvaleberg, Bekkefaret og Saxemarka i Hillevåg bydel. Det ble bestilt en sosiokulturell stedsanalyse, og planen for områdeløft Hillevåg ble utarbeidet og vedtatt i 2019. Siden er det utarbeidet en handlingsplan som gjelder fram til 2023. Et områdeløft skiller seg fra ordinær stedsutvikling ved at innsatsen omhandler både de fysiske omgivelsene og lokal innsats fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv.

Gjennom områdeløftet i Hillevåg skal kommunen, i samarbeid med lokale ressurser, bidra til fysiske, sosiale og miljømessige forbedringer over tid. Målsettingen er å utvikle gode bo- og nærmiljøer og øke det lokale engasjementet. Som prosjektleder for områdeløftet, skal du skape resultater utenfor egen organisasjon og få andre organisasjoner, sektorer og interessegrupper til å lykkes i arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre iverksettelse og oppfølging av politisk vedtatt mål og tiltak
 • Skape begeistring og engasjement for felles mål og ambisjoner på tvers av aktørgruppene
 • Forankre tiltak i tjenestelinjen og i eksisterende planer for området
 • Saksbehandling
 • Deltakelse i faglige nettverk for områdeløftene i kommunen
 • Systematisk nettverksbygging og høy grad av medvirkning
 • Forberede, lede og følge opp møter med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til bærekraftig samarbeid mellom kommunen og eksterne aktører

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole eller universitetsutdannelse, fortrinnsvis på hovedfag- eller mastergradsnivå innen samfunnsfag, administrasjon eller ledelse
 • Relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning (utover bachelorgrad)
 • Erfaring med tverrfaglig prosjektledelse, herunder organisering, planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • Erfaring med og kjennskap til metoder for involvering av innbyggere, frivillighet og næringsliv
 • Fordel med kjennskap til offentlige prosesser og kommunal organisering
 • God systemforståelse og en kunnskapsbasert tilnærming til arbeidsoppgavene
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Ønskelig med erfaring fra utviklings- og innovasjonsarbeid
 • Førerkort klasse B
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper minimum tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

 • Du evner å gjøre overordnede mål om til konkrete tiltak
 • Du har god gjennomføringsevne og arbeidskapasitet
 • Du trives i samhandling med andre, er lyttende og ressursorientert
 • Du har evnen til å gjøre faglige refleksjoner og har lett for å omstille deg
 • Du kan bygge gode nettverk
 • Du er nyskapende og er uredd for å prøve nye ideer
 • Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Sikre iverksettelse og oppfølging av politisk vedtatt mål og tiltak
 • Skape begeistring og engasjement for felles mål og ambisjoner på tvers av aktørgruppene
 • Forankre tiltak i tjenestelinjen og i eksisterende planer for området
 • Saksbehandling
 • Deltakelse i faglige nettverk for områdeløftene i kommunen
 • Systematisk nettverksbygging og høy grad av medvirkning
 • Forberede, lede og følge opp møter med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til bærekraftig samarbeid mellom kommunen og eksterne aktører

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole eller universitetsutdannelse, fortrinnsvis på hovedfag- eller mastergradsnivå innen samfunnsfag, administrasjon eller ledelse
 • Relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning (utover bachelorgrad)
 • Erfaring med tverrfaglig prosjektledelse, herunder organisering, planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • Erfaring med og kjennskap til metoder for involvering av innbyggere, frivillighet og næringsliv
 • Fordel med kjennskap til offentlige prosesser og kommunal organisering
 • God systemforståelse og en kunnskapsbasert tilnærming til arbeidsoppgavene
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Ønskelig med erfaring fra utviklings- og innovasjonsarbeid
 • Førerkort klasse B
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper minimum tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

 • Du evner å gjøre overordnede mål om til konkrete tiltak
 • Du har god gjennomføringsevne og arbeidskapasitet
 • Du trives i samhandling med andre, er lyttende og ressursorientert
 • Du har evnen til å gjøre faglige refleksjoner og har lett for å omstille deg
 • Du kan bygge gode nettverk
 • Du er nyskapende og er uredd for å prøve nye ideer
 • Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglige nettverk
 • Engasjerte og erfarne kollegaer i godt faglig miljø
 • Forsikringsordninger og KLP pensjon
 • Gode velferdsordninger som bl.a. kantine, sykkelfasiliteter, hjem-jobb-hjem, kunstforeninger m.m.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingskode: 845140 Prosjektleder
 • Lønn etter avtale

 

Vi ber om at godkjente vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjema. Opplysningene kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet før søknadsfristens utløp, dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.