Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Prosjektleder - legemiddelhåndtering for Nye OUS

Offentlig forvaltning

Ønsker du en sentral rolle i utviklingen av Sykehusapotekene Oslo?

Nye Oslo universitetssykehus (Nye OUS) er et stort utviklingsprosjekt, og har ansvaret for at de nye, påbegynte og planlagte byggene i OUS blir gjennomført med kvalitet som understøtter gode pasientforløp, er framtidsrettet og moderne, samt at de bidrar til et godt arbeidsmiljø. Sykehusapotekene Oslo (SAO) er gjennom dette godt i gang med vår egen endringsreise der driften og tjenestene våre skal optimaliseres ytterligere og og ta sin del av pasientbehandlingen i Nye OUS. Målet er å skape et helhetlig, fremtidsrettet og driftseffektivt sykehusapotek for Oslo-sykehusene.

Som prosjektleder for "legemiddelhåndtering for Nye OUS"  vil du ha en viktig rolle fra planlegging til pilot og drift. Du vil få faglige og givende utfordringer innenfor sentrale utviklingsprosjekter og jobbe tett sammen med engasjerte ressurspersoner i egen organisasjon og i sykehusene. Delprosjektene er innenfor følgende områder:

- Farmasitunpilot og konseptutvikling
- Lukket legemiddelsløyfe
- Legemiddellogistikk
- Bruksklare parenterale løsninger for sykehusautomatisert produksjon
- Etablering av nye sykehusapotek ved Nye OUS

Vi ser etter deg som ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene. Det vil være viktig å kunne se sammenhenger og holde oversikt over oppgaver, leveranser og behov slik at vi sikrer gjennomføring fra konseptutvikling til drift. Det å kunne bygge gode relasjoner med ulike roller på ulike nivå og i flere organisasjoner er særs viktig.

I Sykehusapotekene HF vil du møte stor fagkompetanse og et brennende ønske om å sikre best mulig legemiddelbehandling. Hos oss vil du ha stor påvirkningsmulighet, utviklingsmuligheter samt en sentral stilling i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag.

Stillingen rapporterer til leder for Sykehusapotekene Oslo.

Arbeidsoppgaver:

Bidra til innovasjon og utvikling for en optimalisert legemiddelforsyning, legemiddelhåndtering og drift i Nye OUS

Formidle og oversette behov, rammer og muligheter mellom ulike fagmiljøer i sykehusapotek og sykehus

Lede og organisere aktuelle prosjektleveranser og sikre at dette gjøres koordinert og enhetlig

Rapportere om behov, progresjon og risiko i realisering av prosjektet

Kvalifikasjoner:

Høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen farmasi, helse, prosjektledelse

Fordel med erfaring fra sykehusapotek og kunnskap om spesialisthelsetjenesten

Erfaring fra prosjektarbeid eller organisasjonsutvikling vil være en fordel

Personlige egenskaper:

Analytisk og strategisk - evne til å se sammenhenger

Evne til å skape relasjoner og samarbeid med interessenter

God til å kommunisere både skriftlig og muntlig

Strukturert - holder oversikt over oppgaver og leveranser

Vi tilbyr:

En utfordrende og sentral stilling i et foretak med et viktig samfunnsansvar

Fleksibel arbeidstid

Lønn etter avtale