Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  25.01.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3363640
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Prosjektleder Kongsbergregionen - digitalisering tekniske tjenester

Vi søker en prosjektleder i 50% stilling som skal lede digitaliseringssamarbeidet for tekniske tjenester i Kongsbergregionen. Varighet 3 år 

Kongsbergregionens kommunale oppgavefellesskap for Tjenesteutvikling er et samarbeidsinteresseorgan for åtte kommuner. Samarbeidet skal bidra til fremtidsrettede og gode tjenester for regionens innbyggere. Vi har mange prosjekter innenfor satsningsområdene:

 • Kvalitet i tjenesteleveranse
 • Kompetanseutvikling
 • Innovasjon og digitalisering


Om digitaliseringssamarbeidet i Kongsbergregionen:
Kommunene i regionen ønsker å være i front nasjonalt på digitalisering og har derfor høye ambisjoner om å levere gode digitale tjenester til våre innbyggere og å levere gode digitale verktøy til våre ansatte.  
Kommunene har etablert en felles digitaliseringsstrategi for 2020 – 2023 og felles handlingsplan for samme periode med følgende satsningsområder:

 • Helse- og omsorg
 • Oppvekst
 • Teknisk
 • Tverrsektorielt

Du kan lese mer om digitaliseringssamarbeidet på www.kongsbergregionen.no/digitalisering

Prosjektledere/rådgivere i sekretariatet jobber med de ulike satsningsområdene. Vi har nå behov for å styrke bemanningen med 0,5 årsverk i inntil 3 år . Oppgaven er å lede gjennomføring av digitaliseringen for satsningsområdet Teknisk. Det er de tekniske sjefene i kommunene som sammen eier og følger opp planen for dette området.

 

Innhold i stillingen:

Prosjektleder skal arbeide både strategisk og operasjonelt og bidra til å løse følgende behov i tekniske tjenester i kommunene:
- f
orbedre digital samhandling med publikum/innbyggere
- e
ffektivisere arbeidsflyten i tjenesten
- b
edre datagrunnlag vedr. kommunal infrastruktur
- f
orenkle arbeidet med plansaker

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • anskaffe nye felles digitale løsninger/komponenter som bidrar til å løse kommunenes ovennevnte behov
 • bistå kommunene i implementering av nye løsninger
 • identifisere arbeidsprosesser som kan forbedres,
 • kartlegge mulige tiltak og vurdere gevinstpotensiale
 • prosjektledelse

Planen vurderes årlig av det regionale nettverket av tekniske sjefer, og behovene kan endres underveis.
Prosjektleder deltar og bidrar i møter i teknisk nettverk og underliggende fagnettverk.

Kontorsted er en av kommunene i Kongsbergregionen. Det er ønskelig at prosjektleder sitter i Kongsbergregionens lokaler noen dager pr. måned. Det må påregnes en del reisevirksomhet. Den som ansettes må derfor ha førerkort og disponere bil.  Stillingen rapporterer til leder for Tjenesteutvikling i Kongsbergregionen.

 

 Krav til deg:

 • du har god teknisk og organisatorisk forståelse og god fagkunnskap om digitalisering og IKT
 • du har god kjennskap til kommunale tekniske tjenester og er opptatt av hvordan kommuner kan hente ut gevinster ved digitalisering i disse tjenestene
 • du kan fasilitere gode prosesser relatert til beslutninger om teknologi, arbeidsprosesser og gevinstrealisering på tvers av kommunene
 • du er nysgjerrig på mulighetene som ligger i ny teknologi
 • du er selvstendig, åpen og inkluderende og evner å skape tillit
 • du skaper entusiasme og motivasjon og oppnår resultater
 • du har erfaring med innkjøp, kontrakter og oppfølging av eksterne (IT) tjenester
 • du er kunnskapsorientert, opptatt av læring, forbedring og fornying

Personlig egnethet vil bli særskilt vektlagt.

 

Formelle kvalifikasjonskrav:

Relevant utdanning fra høgskole/ universitet, minimum på bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
Førerkort klasse B

 

 Vi kan tilby:

 • en spennende og tidsaktuell stilling som bidrar til å gjøre en forskjell for kommunene
 • et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger
 • gode muligheter for selvutvikling og nettverksbygging
 • fleksitidsordning
 • lønn etter avtale
 • god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsbergregionen, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. for kommunesektoren. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. Før ansettelse i Kongsberg kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.


Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.