Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  14.03.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3495054
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Prosjektleder innovasjonsdistrikt Trondheim

Trondheim kommune har ledig et engasjement som prosjektleder i en 100 prosent stilling fra 1. august 2021 - 31. juli 2024. 

Om prosjektet: 

Det investeres 11,6 statlige milliarder i samling av NTNUs campus rundt Gløshaugen og 6,2 milliarder i Ocean Space Centre i Trondheim. Potensialet for økt verdiskaping, flere arbeidsplasser samt utvikling av en attraktiv og bærekraftig bydel og kunnskapsakse er stort.

Partnerne i Trondheim går nå sammen om å skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse som fremmer kunnskap, investeringer og et bærekraftig bymiljø, og har vedtatt en felles strategi.

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, NTNU, SINTEF, St.Olavs hospital, Helse Midt-Norge RHF, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), Siva, Innovasjon Norge og Studenttinget NTNU utgjør styringsgruppen for innovasjonsdistriktet, og vi har betydelige ambisjoner for prosjektet “Vi styrker samspillet mellom partnerne for å øke byens, regionens og landets internasjonale konkurranseevne. Vi drar fordel av vår unike posisjon innen teknologi for å tiltrekke talent, investeringer og oppmerksomhet” 

Dette innebærer målrettet og systematisk innsats for å: 

 • styrke partnerskap og involvering
 • utvikle en sterk kultur for innovasjon
 • tydeliggjøre identitet, posisjon og kommunikasjon
 • tilrettelegge for fysisk og digital infrastruktur

Det er etablert prosjektgruppe og kommunikasjonsgruppe for innovasjonsdistriktet, og det søkes nå etter prosjektleder som skal lede utviklingsarbeidet. Stillingen vil ha sitt formelle ansettelsesforhold hos Trondheim kommune ved kommunedirektørens fagstab, og rapportere direkte til leder av styringsgruppen. Arbeidssted er lagt til Trondheim kommune ved Bøker og bylab og hos de øvrige partnerne i Innovasjonsdistriktet

Innovasjonsdistriktet er i rask utvikling - antall interessenter øker, interimsfasen går over i gjennomføringsfasen og et stort antall parallelle prosesser igangsettes. Satsningen består av et omfattende nettverk der en liten, effektiv administrasjon trekker på ressurser og fagkompetanse som partnerne stiller til disposisjon. Når vi nå går inn i en ny fase og aktivitetsnivået øker, er det behov for å styrke prosjektledelsen for å sikre nødvendig gjennomføringskraft.

Arbeidet vil være en sentral del av den videre utviklingen av Innovasjonsdistriktet, og du vil få mulighet til å være med på å forme et innovasjonsdistrikt i verdensklasse.

Søknadsfrist:
14.03.2021
Arbeidsgiver:
Trondheim kommune
Sted:
Trondheim
Stillingstittel:
Prosjektleder
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Engasjement
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4345827475
Startdato:
01.08.2021
Sluttdato:
31.07.2024
Sosial deling :