Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Prosjektleder IKT

Offentlig forvaltning

Sykehuset Telemark har valgt å samle strategisk og operativt ansvar for teknologi og e-helseområdet i én avdeling, avdeling for Teknologi og e-helse. Avdelingen leverer tjenester til ca. 4000 ansatte.
Våre medarbeidere har omfattende erfaring og kompetanse innen drift og forvaltning av store kliniske systemer, virksomhetsarkitektur, prosjekt- og porteføljestyring, informasjonssikkerhet og teknologiledelse.

Vil du være med å lede spennende teknologiprosjekter i spesialisthelsetjenesten?

Til avdeling Teknologi og e-helse søker vi ny kollega til rollen som «Prosjektleder IKT». Ønsket oppstart så snart som mulig.
Avdelingen jobber på tvers av hele Sykehuset Telemark, og har blant annet ansvar og oppgaver innen virksomhetsarkitektur, systemforvaltning, porteføljestyring, prosjektledelse, informasjonssikkerhet og testledelse.
Du vil få mulighet til å både lede og delta i spennende digitaliseringsprosesser på et område i sterk utvikling, og av stor samfunnsmessig betydning.
Rollen er bredt eksponert, og du vil ha tilgang til et omfattende nettverk - internt i Sykehuset Telemark og i samarbeidende enheter i Helse Sør-Øst/Sykehuspartner.

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av IKT-prosjekter
 • Prosjektplanlegging og prosjektøkonomi
 • Ansvar for gjennomføring av personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) for nye prosjekter
 • Porteføljekoordinering
 • Fasilitering og støtte til organisasjonsutviklingsprosjekter i tverrfaglige team
 • Koordinering og oppfølging av ressurser
 • Planlegging av nye digitaliseringsinitiativ
 • Delta i utarbeidelse av sykehusets delstrategi for teknologiområdet

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring som prosjektleder fra større teknologiprosjekter (F.eks. integrasjonsprosjekter, migreringsprosjekter, testledelse, innførings- og implementeringsprosjekter)
 • Sertifiseringer innen prosjektledelse er en fordel, f.eks. Prince2
 • Kjennskap til teknologier og arkitekturer som tilrettelegger for mobilitet og digital hjemmeoppfølging av pasienter
 • Kjennskap til datavisualiseringsteknologier som Power BI.
 • Det er en fordel om du har erfaring fra helserelaterte virksomheter – gjerne sykehus
 

Personlige egenskaper:

 • Er selvgående og trives med ansvar
 • Er analytisk med evne til å abstrahere, tenke helhetlig og være løsningsorientert
 • Kommuniserer lett med andre og er flink til å lytte
 • Er oppdatert på teknologiske trender, og har lyst til å lære og lære bort
 • Er systematisk og strukturert
 • Bygger nyttige nettverk og er i stand til å bruke dem til å nå mål
 • Personlig egnethet og avdelingens totale profil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer i et tverrfaglig og høykompetent arbeidsmiljø med særdeles hyggelige kolleger
 • Gode muligheter for en langsiktig karriere i spesialisthelsetjenesten – et av de mest spennende områdene for teknologiutvikling og innovasjon i årene som kommer
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor