Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Prosjektleder gjennomføring – vei, vann og avløp

Offentlig forvaltning

Vi søker initiativrike og faglig nysgjerrige kollegaer med stor interesse for prosjektledelse innenfor vei, vann og miljø.
Lillestrøm kommune har satt ambisiøse mål for kommunen.
Lillestrøm kommunes utvikling skal bygge på FNs bærekraftsmål

Klima og miljø
Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst

By- og tettstedsutvikling

Lillestrøm kommune skal ha en attraktiv regionby og livskraftige lokalsamfunn

Hele livet
Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv i alle livets faser

Nyskapende
Lillestrøm kommune skal være åpen, lærende og nytenkende
Kultur, miljø og samfunn er samlet organisatorisk for å sette organisasjonen i stand til å ta et helhetlig grep om områder som er avgjørende for god samfunnsutvikling. Kommunalområdet Miljøteknikk er en del av tjenesteområdet for Kultur, miljø og samfunn.

Avdeling Prosjekt med for tiden 12 ansatte har ansvar for gjennomføring av vei, vann og avløpsprosjekter. Avdelingen er delt inn i to fagområder, prosjektering og gjennomføring . Vi er organisert under Miljøteknikk.
Fagområde prosjektering har ansvar for prosjekteringsfasen.
Fagområde gjennomføring har ansvar for utførelsesfasen.

Vi søker nå etter to nye kollegaer til fagområde gjennomføring.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse eller prosjekteringsledelse av vei-, vann- og avløpsprosjekter
 • Kvalitetssikring, SHA, fremdrifts- og økonomistyring.
 • Sikre god dialog med alle involverte gjennom hele prosessen 
 • Sikre etterlevelse av relevante standarder, lover og forskrifter
 • Gjennomføre anbudskonkurranser og kontrahering i samarbeid med kommunens innkjøpsavdeling.
 • Ivareta rollen som byggherrens representant.

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør eller ingeniør innenfor bygg og anlegg. Spesielt relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring som prosjektleder, prosjekteringsleder, byggeleder eller anleggsleder fra bygg og anlegg.
 • God kompetanse innenfor SHA, kvalitetssikring, økonomioppfølgning, miljø og IKT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevner. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1/B2. Gjelder ikke søkere med annet skandinavisk språk som morsmål.
 • Ønskelig med erfaring fra grøftefrie (NoDig) prosjekter.

Personlige egenskaper:

 • Sørge for at det bygges gode relasjoner mellom kommunen, innbyggere og kommunens samarbeidspartnere.
 • Du evner å prioritere innsatsen mellom flere komplekse problemstillinger
 • Du er engasjert innenfor fagområdet 
 • Du har god formidlingsevne og evner å gjøre komplekse problemstillinger forståelige 
 • Trives i et hektisk og operativt miljø.
 • Vi ønsker at du skal være strukturert, initiativrik, mål- og resultatorientert, ha god gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet. 

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Flexitid
 • Mulighet for delvis hjemmekontor
 • Fadderordning og opplæring
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag