Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Prosjektleder - FutureBuilt Stavanger

FutureBuilt er et innovasjonsprogram for bærekraftige og klimavennlige bygg og byområder. Målet er å drive fram forbildeprosjekter som viser vei mot lavutslippssamfunnet, stimulerer til bærekraftig byliv og inspirerer til endret praksis. I år skal Stavanger og Trondheim bli med i et 3-årig prøveprosjekt. I fjor kom Bergen kommune med i programmet, og fra før er Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner partnere i prosjektet. Øvrige samarbeidspartnere er Kommunal- og distriktsdepartementet, Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund og DogA.

Vi søker nå en prosjektleder som skal etablere og lede satsningen på FutureBuilt i Stavanger. Stillingen er organisert under Byarkitekten i Stavanger, og du vil samarbeide tett med Klima- og miljøavdelingen, Byutviklingsavdelingen, Byggesak, Byantikvar og Byarkitekten i en arbeidsgruppe.

Vi ser etter deg som trigges av muligheten til å etablere noe nytt, og til å påvirke utbyggere og kommunene til å realisere framtidens bygg og byområder. Gjennom å utvikle FutureBuilt i Stavanger vil du bidra til å sette varige spor i byutviklingen i Nord-Jærens regionmotor.

Se www.futurebuilt.no www.stavanger.kommune.no/bolig-og-bygg/byarkitekt/ for mer informasjon.

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå innen arkitektur, ingeniørfag eller tilsvarende relevant kompetanse
 • Erfaring som prosjektleder og/eller prosesseier – du er vant til å lede møter og prosesser
 • Lang erfaring som miljørådgiver eller tilsvarende i byggenæring og/eller i plan- og byutviklingsprosesser
 • Erfaring med gjennomføring av ambisiøse og innovative bygge- eller byutviklingsprosjekter
 • Bred klima-, miljø- og bærekrafts-faglig kompetanse.
 • Sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du
  dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som
  morsmål.

Vi ber om at godkjente vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper:

 • Kreativ og energisk ledertype som liker å drive frem prosesser
 • Tillitvekkende og flink med folk
 • Gode formidlingsevner – du inspirerer andre og kommuniserer godt
 • Fremoverlent og målbevisst – du jobber systematisk for å levere resultater
 • Trives både med selvstendig arbeid, og i samarbeid med andre i tverrfaglige grupper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et kreativt og tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer fra de ulike involverte tjenesteområder
 • Et meningsfylt arbeid, med stor mulighet for å påvirke utviklingen av samfunnet
 • Stor kontaktflate: omfatter både kommunene som er partnerne i programmet og utbyggere/utviklere som realiserer forbildeprosjektene. Du vil også ha kontakt med en rekke rådgivere på ulike tema, hvor mange av de er de beste i landet innenfor sitt felt
 • Arbeidsplass hos Byarkitekten
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale. HTA kap. 5, stillingskode 845140 Prosjektleder
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Hjem-jobb-hjem og andre kjekke velferdsordninger. Se gjerne vår internettside for mer informasjon om Fordeler som ansatte.