Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Prosjektleder forvaltningsprosjekter

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder.
 
Seksjon for Forvaltningsprosjekter er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen bistår Formålsbygg og Boligbygg med prosjektgjennomføring, hvor overordnet mål er å gjennomføre og levere gode prosjekter innenfor de gitte økonomiske rammer, til avtalt tid og avtalt kvalitet.  
Avdelingen består av prosjektledere, byggeledere og ressurser innen HMS og oppfølgning av garanti og reklamasjonsaker. Avdelingen har i tillegg også egne ressurser med oppgaver innen tilstandskartlegging av kommunens eiendomsportefølje. 
Vi har som mål å ha høy kompetanse på de ulike kjerneområdene i avdelingen, med fokus på erfaringsoverføring og samhandling i prosjektene. Målrettet kompetanseheving og bruk av riktige verktøy, øker avdelingens gjennomføringsevne. 
 
Vi styrker nå staben og søker engasjerte og dyktige prosjektledere. Prosjektleder har hovedansvaret for planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet. Prosjektleder har hovedansvar for at prosjektet gir det ønskede resultatet og sørge for ferdigstilling innenfor avtalt budsjett og tidsfrist.
Du vil ta del i og styre alle prosesser i våre prosjekter, fra tidligfase og prosjektering, gjennom byggefase og til overlevering. Du er engasjert og har god erfaring fra gjennomføring av byggeprosjekter. Vi ser gjerne at du har god byggeteknisk og økonomisk kompetanse. Digital kompetanse er absolutt ett pluss.
 
Vi tror på mangfold og at ulik erfaring gjør oss i stand til å finne gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor nyutdannede også til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå oppdragsgiver med oppstart av prosjekt 
 • Etablere prosjektorganisasjon for planlegging og utførelse
 • På vegne av oppdragsgiver engasjere SHA organisasjon iht. Byggherreforskriften
 • Bistå ansvarlig søker i eventuelle naboforhold og mot myndighetsorgan
 • Brukeravklaringer med byggets brukere i samarbeid med oppdragsgiver
 • Ansvar for utarbeidelse av anbudsgrunnlag
 • Gjennomføre anbudsprosess
 • Inngå avtaler og kontrakter med entreprenører og rådgivere
 • Overordnet ansvar for prosjektets økonomi
 • Oppfølgning av byggeledere
 • Oppfølgning av avvik, endringer og tvister i samarbeid med byggeledere
 • Utarbeide månedsrapport på framdrift, økonomi, kvalitet og SHA
 • Ansvar for overtakelse og prosjektavslutning

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning som bygg ingeniør, teknisk fagskole, mesterbrev 
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse 
 • Erfaring med økonomistyring og god kontrakts forståelse (NS)
 • Erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor 
 • Strukturert og med gode planleggingsevner 
 • Førerkort kl. B 
 • Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Språk
  Norsk   - flytende skriftlig og muntlig
  Engelsk – beherske skriftlig og muntlig


  Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
     

Personlige egenskaper:

 • Positiv, utadvendt, imøtekommende og ha gode evner til samarbeid 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner selv i utfordrende situasjoner
 • Evne til systematisk oppgaveløsning og til å håndtere uforutsigbarhet
 • Bidra til et positivt fellesskap 
 • Kunne håndtere periodevis mange baller i luften 
 • Fleksibel med evne til å tilpasse seg nye arbeidsoppgaver 
 • Har god økonomiforståelse 
 • Har gode IT-kunnskaper og har interesse for bruk av IT-systemer 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 
 • Allsidige og utfordrende prosjekter i en spennende eiendoms portefølje.
 • Del av ett kompetent fag miljø hvor vi gjør hverandre gode, med ansvarsfulle oppgaver og stor grad av selvstendighet.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner.
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring - stillingskode: 845140 Prosjektleder