Ledig stilling

Tønsberg kommune

Prosjektleder - Forebygge ungt utenforskap i Tønsberg

Offentlig forvaltning

100% stilling i perioden 01.11.22 - 31.12.23

Hei!

Er du vår nye engasjerte kollega, som brenner for å forebygge ungt utenforskap, og som har tro på at alle kan noe? Er du en operativ prosjektleder som kan jobbe arbeidsrettet med målgruppens brukere?
Prosjektleder skal jobbe etter en prosjektbeskrivelse, samt utvikle og etablere samarbeidsmodeller, metode og tiltak for forebygging av ungt utenforskap. Det er utarbeidet målkrav og rapportering skal gis til Prosjekts styringsgruppe.
Overordnet mål er færre unge uten utdanning og arbeid i Tønsberg kommune.


Formålet med prosjektet er å:

 • Redusere antall ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp ved å øke deres overgang til utdanning og arbeid
 • Øke ungdommer med helseutfordringer sine muligheter til utdanning og arbeid, og således redusere behov for helseytelsene
 • Videreutvikle DRIVhuset som en attraktiv arena for unge som faller utenfor arbeidslivet og som trenger veiledning, muligheter, aktivitet, opplæring og arbeidstrening
 • Begrense rekrutteringen til utenforskapet ved å forebygge i aldersgruppen 13-18 år

Som prosjektleder er du selvstendig samtidig som du er opptatt av å være en god lagspiller og flink til å samarbeide. Du er utadvendt og ikke redd for å være i kontakt med arbeidsmarkedet i Tønsberg. Du må like å ha mange baller i luften, samtidig som du evner å jobbe målrettet, strukturert og systematisk. Du tenker utvikling og driver strategisk arbeid med høye ambisjoner for hva du skal skape. Du har et stort ønske om å gjøre en forskjell for unge innbyggere i Tønsberg som lever i utenforskap.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å videreutvikle tiltak og aktiviteter for prosjektet, herunder DRIVhuset
 • Videreutvikle samarbeidsarenaer, avtaler og rutiner
 • Gjennomføre #minførstesommerjobb
 • Følge opp og rapportere i henhold til prosjektplan og fremdriftsplan

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning. Manglende utdanning kan kompenseres med relevant erfaring
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med veiledning fra utdanning eller arbeid
 • God kunnskap og relevant erfaring fra arbeidsrettet oppfølging og veiledning
 • God kunnskap og kjennskap til lokalt arbeidsmarked
 • God kunnskap om statlig og kommunale virkemidler
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er:

 • Resultatorientert og innovativ
 • Fremoverlent og beslutningsdyktig
 • Strukturert og kan planlegge eget arbeid
 • God relasjonsbygger og har gode samarbeidsegenskaper

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Du vil bli med i et utviklende arbeidsmiljø ved NAV Tønsberg, hvor vi er opptatt av mangfold og muligheter. Vi er ca 110 ansatte som;

 • Jobber med utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Er aktive og engasjerte kollegaer
 • Har fleksibel arbeidstid og et godt sosialt miljø
 • Har god forsikrings- og pensjonsordning (fra lønnen trekkes 2%)
 • Lønn etter gjeldende avtaler – høyskolestigen 423 500 – 523 100

NAV Tønsberg betjener kommunens ca 57 000 innbyggere. Kontoret er organisert i 7 avdelinger og har ansvar for å yte tjenester etter folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og lov om sosiale tjenester i NAV. Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgivning. Vårt hovedfokus er å gi mennesker med behov for bistand mulighet til arbeid og aktivitet gjennom godt samarbeid med næringslivet. 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost