Ledig stilling

Fretex International AS

Prosjektleder for unge

Arbeid og InkluderingsbedriftFretex Pluss AS er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift. Vi starter nå et nytt tilbud i Bergen til unge som ønsker hjelp til å gjøre gode valg for egen fremtid. 

Fretex Pluss gjennomfører flere samfunnsrettede prosjekter hvor vi bistår personer med svak tilknytning til arbeidslivet. Vi følger opp mange deltakere og nå har vi behov for en prosjektleder som vil få en selvstendig rolle med stor mulighet for å påvirke og utvikle sin arbeidsplass.

Kom INN ung er ett karriereveiledningstilbud til unge mellom 16 og 24 år. Vi skal i stor grad treffe ungdom på egen arena enten på skole eller fritid.


Kom INN ung er ett prosjekt støttet av «Tilskudd til integrering av barn og unge» fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målet er å gi barn og unge et godt tilbud innen karriereveiledning. Vi ønsker at barn og unge i Bergen får mulighet til å ta gode utdannings og - karrierevalg, og målet er å hindre «drop-out» fra videregående skole eller hjelpe ungdom utenfor arbeidsliv med jobbsøking og informasjon om egne muligheter. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Opprette samarbeid med arenaer der en treffer ungdom
 • Rekruttering av ungdommer til prosjektet 
 • Ressurskartlegging for den enkelte ungdom 
 • Hjelpe ungdom å skrive jobbsøknader
 • Utvikle arbeidsmetoder, rutiner og tilbud til målgruppen
 • Oppsøkende virksomhet 
 • Gruppeveieldning
 • Delta i relevante nettverk og samarbeid med eksterne og interne aktører

 

Tjenestene blir levert ved fysisk oppmøte, store deler av stillingen består av karriereveiledning til målgruppen. 

 Prosjektet er under utvikling, arbeidsoppgavene vil kunne variere. Noe arbeidstid på kveld og helg må påregnes. 

Kvalifikasjoner

Den som blir ansatt må ha

 • relevant universitets-/høgskoleutdanning på masternivå.
 • søkere med utdanning på bachelornivå med relevant erfaring kan være aktuelle for stillingen
 • erfaring fra karriereveiledning 
 • god digital kompetanse 

Ønskelig med

 • karriereveiledning i grunnutdanning eller i etter- og videreutdanning 
 • veiledningserfaring
 • erfaring med målgruppen
 • sertifisering innen et eller flere karriereverktøy
 • gode språkkunnskaper 
 • erfaring med prosjektarbeid
 • erfaring med selvledelse

Personlige egenskaper

 Vi ser etter deg som

 • har gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit
 • liker å jobbe selvstendig 
 • har gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig 
 • har stor arbeidskapasitet
 • er strukturert, handlekraftig og målrettet 
 • er nysgjerrig og omgjengelig

Vi tilbyr:

 • lønn etter avtale 
 • faglige utfordringer og mulighet for kompetanseheving 
 • stimulerende og innovativt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer 
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • fleksibel arbeidstid 
 • stilling i ei inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)

 Vi i Fretex ønsker et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Hos oss er personlig egnethet og engasjement viktigere enn hva som står på CVen din. Vi oppfordrer personer til å søke på stillingen uavhengig av bakgrunn.