Prosjektleder for innføring av Helseplattformen og systemansvarlig

Røros kommune

Kort om stillingen
Vi har en ledig stilling som prosjektleder for innføring av Helseplattformen og systemansvarlig for dagens journalløsninger. Stillingen er et 100 % engasjement med varighet ut 2023 og er plassert i IT-avdelingen.
 
Røros kommune er inne i en spennende periode med innføring av Helseplattformen – en ny felles journalløsning for alle helseforetak og kommuner i Midt-Norge. Løsningen er for tiden under utvikling og Røros kommune jobber nå med forprosjekt for innføring. Hovedprosjektet vil starte i månedskiftet oktober/november i år, og det er planlagt å ta løsningen i full bruk fra månedsskiftet oktober/november i 2022.
 
Stillingen har stor betydning for hvordan kommunen skal levere helsetjenester i årene framover. Det handler om å endre måten vi jobber på, og vil dreie seg både om teknologi, brukere og ansatte i tjenestene. Som prosjektleder vil du være en sentral ressurs for Røros kommune i å lykkes med omstillingsarbeidet. Du vil være kontaktpunkt mot Helseplattformen sentralt, og mot regional innføringsleder for Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros.  Du vil også få en sentral rolle som forvalter av eksisterende systemer inntil disse fases ut, og som lokal systemforvalter av Helseplattformen når den tas i bruk. Kompetansebygging i egen organisasjon er sentralt for å lykkes med innføringsarbeidet. Vi ønsker derfor å ansette en prosjektleder og systemansvarlig fram til utgangen av 2023 for å fylle denne rollen. Det kan være muligheter for forlengelse, samt for å bidra i andre tilgrensende prosjekter og oppgaver.
 
Om oss

Røros kommune består av 12 virksomhetsområder, i tillegg til kommunedirektørens stab-/støttefunksjon. Kommunedirektørens stab er en overordnet støttefunksjon med hovedoppgaver i å bistå ledelsen i Røros kommune med fagkunnskap og kompetanse. Stabsfunksjonen kjennetegnes av bred tverrfaglighet med fagområder som blant annet økonomi, IT og HR. Vi er en positiv gjeng med dyktige medarbeidere innenfor de ulike fagområdene. Vi har fokus på kontinuerlig utvikling av organisasjonen vår, og er opptatt av kompetansebygging og tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner
 • du har minimum 3 års høyere utdanning innenfor relevante fag
 • erfaring med prosjekt- og/eller prosessledelse fra helse- og omsorgssektoren i offentlig sektor er ønskelig
 • vi ønsker at du har erfaring med forvaltning av journalsystemene Gerica, HsPro og CGM, og at du har god generell digital kompetanse og systemforståelse
 • evne til å arbeide tverrfaglig og med ulike brukergrupper
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
Arbeidsoppgaver og ansvar

Du vil få varierte arbeidsoppgaver i grensesnittet mellom teknologi og mennesker, og med koblinger mot ulike faggrupper, både innenfor helse- og omsorgstjenestene og IT:

 • lokal prosjektleder for innføring av Helseplattformen i Røros kommune
 • systemansvar for eksisterende journalsystemer som blant annet HSPro, WinMed og Gerica, inntil disse blir erstattet av Helseplattformen. Dette innebærer å forberede disse for utfasing, samt for overflytting av relevante data til Helseplattformen
 • systemansvar for Helseplattformen når den tas i bruk
Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å skape gode relasjoner og entusiasme i en mangfoldig organisasjon
 • strukturert og ansvarsfull
 • ha forståelse og interesse for at å arbeide med mennesker og kulturendring er vel så viktig som teknologi
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 14. juni

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til IT-leder Rune Meli på tlf. 91 86 98 74.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser