Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Prosjektleder/fagutvikler

Offentlig forvaltning

Vi leter etter deg som ønsker å bidra til bedre pasientbehandling innen psykisk helsevern og rus.

I Divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet, arbeider vi med å optimalisere pasientforløp og ønsker at kliniske eHelse-løsninger er en naturlig del i hvert pasientforløp. De siste årene har vi implementert DelMedMeg.  Via den løsningen samler vi in pasientrapporterte data og kan distribuere informasjon og behandling til pasienten. Vi ser store utviklingsmuligheter her og ønsker deg med på laget for å utvikle fremtidens helsetjeneste sammen med våre ledere og klinikere.
Du må se muligheter teknologi gir og evne å omsette det til gode praktiske løsninger for klinikken. For at det skal komme pasientene til gode må det implementeres og i dette arbeidet får du en nøkkelrolle.  

Kvalifikasjoner:

 • Organisasjonspsykolog eller  psykolog/lege med spesialisering/erfaring innen psykisk helsevern og rus og erfaring innenfor digitale løsninger.
 • Det åpnes også opp for høyskoleutdannede med tilsvarende spesialisering/erfaring.
 • IT- utdanning/interesse for og erfaring med digitale løsninger er nødvendig. 

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter deg som:
  • er selvstendig, innovativ og samtidig tålmodig. 
  • er strukturert, løsningsorientert og har evne til å ha flere baller i luften samtidig 
  •  evner å se sammenhengen mellom analyse av tall og klinisk praksis 
  • har interesse av hvordan systematisk innhenting av data kan brukes til forbedringer i 
   pasientbehandlingen og flyten i den kliniske hverdagen. 
  • evner å skape oppslutning, både på leder- og medarbeidernivå 
  • har god skriftlige og muntlige kommunikasjonsevne samt god formidlingsevne 
  • liker å samarbeide med andre 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

Mulighet til å være med å utvikle og kvalitetssikre tjenestene innen psykisk helsevern og rus i SI største 
klinisk divisjon med i underkant av 1700 ansatte. 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.