Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Prosjektleder FACT

Offentlig forvaltning

Spennende prosjektlederstilling for etablering av FACT med varighet ut 2023, med mulighet for forlengelse/fast ansettelse.
Har du lyst til å være med å etablere et FACT team i bydelene Grorud, Alna og Stovner? Er du en leder med pågangsmot, engasjement og gode samarbeidsevner som brenner for fagfeltet rus – psykiatri?

Da er du kanskje den prosjektlederen vi leter etter.

FACT - fleksibelt oppsøkende behandlingsteam er en metode som kjennetegnes ved sin utadrettede, ambulante helsehjelp. Tjenestene ytes der brukeren er og tilpasses den enkeltes behov i ulike faser av sykdomsforløpet. Metoden er utviklet for bedre å gi nødvendig helsehjelp til brukere som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av ordinær, stasjonære tjenester. Teamet skal tilby samordnet hjelp og oppfølging fra bydel og spesialisthelsetjeneste. Teamet jobber på dagtid i hverdager.

DPS og ARA Groruddalen, tilhørende Akershus Universitetssykehus, og bydelene Alna, Stovner og Grorud, tilhørende Oslo kommune, ønsker å starte opp med FACT-team. Bydel Grorud er valgt ut som pilotbydel. Prosjektleder vil ha ansvar for å gjennomføre ROS-analyser, teste ut ulike former for organisering, implementering og oppstart drift av FACT.  Teamet skal følge opp voksne innbyggere med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusproblemer, og med behov for sammensatte og langvarige tjenester. Arbeidet er så langt i en utredelsesfase. Prosjektleder vil være med å forme og utvikle FACT i henhold til nasjonale føringer og lokale behov. Prosjektleder vil jobbe tett med klinikere, teamledere og enhetsledere i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Prosjektlederstillingen er organisert under DPS Groruddalen, Akershus universitetssykehus HF.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektleder vil ha ansvar for å identifisere, utrede og kartlegge hvordan FACT team skal fungere i praksis. Dette omfatter å utrede driftsmessige og organisatoriske forutsetninger for etableringen - dimensjonering av tilbudet, lokalisering og organisatorisk plassering 
 • Prosjektrapportering
 • Koordinere aktuelle tjenester i deltakende bydeler, DPS Groruddalen og ARA Groruddalen 
 • Implementere og drifte FACT-team  
 • Ansvar for å søke prosjektmidler
 • Prosjektleder vil ha fagansvar, men ikke personalansvar

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning med relevant videreutdanning 
 • Det er ønskelig med erfaring fra fagfeltet rus og psykiatri både innen spesialisthelse- og kommunehelsetjenesten 
 • Kunnskap og erfaring med prosjektledelse. Ledererfaring er en fordel 
 • Erfaring fra oppsøkende virksomhet ønskes 
 • Erfaring fra arbeid med ACT/ FACT eller andre samhandlingsmodeller for målgruppen er ønskelig 
 • Det kreves god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet 
 • Fleksibel og har gode samarbeidsevner 
 • Trygg og med høy arbeidskapasitet 
 • Liker utfordringer og utviklingsarbeid 
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt  

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift. 
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling 
 • Utfordrende og variert arbeid 
 • Lønn etter avtale 
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag