Detaljer

 • Søknadsfrist
  03.07.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Administrasjon
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  827921

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Prosjektleder Eiendom

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle

arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

 

Halden kommune søker prosjektleder for investeringsprosjekter i eiendomsavdelingen. Vi har mange spennende og store oppgaver i tiden som kommer og ønsker en engasjert og motivert medarbeider i vårt team. Oppgaver som rehabiliteringer, nybygg utredninger og faglig støtte til administrasjonen i kommunen er hovedsakelig våre oppgaver.

Stillingen er organisert under Enhetsleder Eiendom/Eiendom sjef og er en 100% stilling.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Være kommunens byggherrerepresentant/byggeleder i rehabiliteringsprosjekter/nye investeringsprosjekter

Oppfølging av byggemøter og økonomi i prosjekter 

Koordinere tverrfaglighet og sikre dialog mellom kommunens ulike fagområder og eksterne aktører i større prosjekter

Oppfølging av utførelse, herunder også kvalitet og HMS

Rapportere i fht vedtatte fremdriftsplaner, økonomi og SHA samt gjennomføre nødvendige korrigerende tiltak

Fleksibilitet innenfor enhetens totale oppgaveløsning

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Sivilingeniør/ingeniør med relevant fagkrets og god relevant praksis fra bygg- og anlegg eller annet bygg relatert fag.

Erfaring med systematisk styring og oppfølging av prosjekter

God kjennskap til kontraktsadministrasjon og offentlige anskaffelser

Kunnskap om og erfaring med miljø- og energivennlige bygg

Kunnskap om tegneprogrammer

 

Personlige egenskaper

Er tillitsskapende, tydelig og motiverende.

Har gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter

Har god faglig forståelse, er kvalitetsbevisst og har god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Har kompetanse på lov-og avtaleverk knyttet til offentlige anskaffelser

Er mål, løsnings- og resultatorientert

Har høy ansvarsfølelse og står inne for følgende verdier; åpenhet, redelighet, tillit og respekt

 

Generelle betingelser

Et trivelig arbeidsmiljø med allsidig sammensatt kompetanse

Fleksitidsordning

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd

 

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via hjemmesiden Halden.kommune.no  Ledige stillinger og  knappen "Søk på stilling".

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

 Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

 

Søknadsfrist    13.08.2018                                Utlyst dato        03.07.2018                          Vårref                  795

 

Kontaktperson

Morten Andre Øraas, Enhetsleder, eiendom, mobil: +4741467055, andre.oraas@halden.kommune.no


: