• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4704211
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Prosjektleder eiendom

Offentlig forvaltning

Deichman er landets største folkebibliotek og driver det nye hovedbiblioteket Deichman Bjørvika og 21 andre bibliotek i Oslo. Deichman er Norges mest besøkte kulturinstitusjon. I Deichman Bjørvika alene ventes 2millioner besøkende årlig. Ca. 430 medarbeidere blir dine kolleger.

Vi søker nå etter prosjektleder til Seksjon eiendom og drift. De neste årene vil vi ha ca. ett større prosjekt i året. Deichman er utelukkende leietager, og styringen av selve bygg-entreprisen i de største prosjektene våre ledes som oftest av utleier. Din rolle som prosjektleder i disse prosjektene vil være ledelse og koordinering av brukerbehov, samt sørge for at Deichman sinespesifikke krav til tekniske løsninger blir ivaretatt. Du vil også få ansvaret for mindre vedlikeholdsprosjekter der du selv står
for den helhetlige gjennomføringen med direkte oppfølging av utførendeentreprenører. Som del av seksjonen vil du i enkelte situasjoner også måtte påregne oppgaver av mer driftsmessig karakter.

For å lykkes må du ha en helhetlig forståelse av det å lede tverrfaglige prosjekter og prosesser som tilligger seksjonens ansvarsområder innen drift, vedlikehold og sikkerhet. Dette kan være utredningsprosesser for bruk og disponering av lokaler, gjennomføring av miljøsertifisering eller revisjon av rutiner. Det er avgjørende at du identifiserer deg med funksjonen som dagens bibliotek har for våre brukere. Du har høyere utdanning, sannsynligvis innen bygg- eller tekniske fag. Du
har erfaring fra prosjektledelse og brukermedvirkningsprosesser fra bygg relaterte prosjekter. Du liker å sette deg inn i problemstillinger, og ønske å løse disse. Du
trives med en variert hverdag der prosjekter går parallelt med daglig drift. Duer ikke redd for å påta deg ansvar, og du er god på å kommunisere og ledeprosesser der ulike behov skal løses til felles beste.


Rett kandidat vil få en selvstendig rolle med stor innvirkning på egen arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å lede ulike bygg relaterte prosjekter og prosesser, der brukermedvirkning og god ledelse av tverrfaglige team er avgjørende.
 • Helhetlig gjennomføring av mindre vedlikehold- og oppgraderingsprosjekter. Du kan enten ha rollen som bestiller ovenfor våre gårdeiere, eller ivareta rollen som byggherre med direkte ledelse av utførende entreprenører.
 • Lede prosesser og prosjekter som tilligger seksjon eiendom og drift sitt ansvarsområde. Eksempel på dette kan være miljøsertifisering, vurdering av driftsstrategier osv.
 • Bidra med oppgaveløsning og daglig drift av Deichman sine lokasjoner innen seksjonens ansvarsområder.
 • Bidra i arbeidet med å etablere eller revidere seksjonens rutiner.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum utdanning på bachelornivå er et krav. Vi tror utdanningsretningen er innen bygg eller teknikk, men andre utdanningsretninger kan være aktuelle.
 • Utdanning innen prosjektledelse er ønskelig.
 • Erfaring med prosjektledelse og medvirkningsprosesser fra bygg- og eiendomsrelaterte prosjekter.
 • Erfaring med oppgaveløsning der det er mange ulike interessenter å forholde seg til, gjerne organisasjoner av noe størrelse.
 • Du har god innsikt i-, og overordnet kunnskap om drift og forvaltning av eiendom, og vet hvordan prosjektgjennomføring og drift påvirker hverandre.
 • Bestiller kompetanse innen offentlige anskaffelser er ønskelig, erfaring med oppfølging av leverandører er et krav.
 • Erfaring fra publikumsrettet virksomhet innen kultur/ arrangement er en fordel.
 • God kunnskap om bruk og interesse for digitale verktøy.
 • Flytende norsk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Du er systematisk, ser oppgaver som skal løses og tar eierskap til disse.
 • Du ser helheten i et prosjekt og evner å involvere berørte aktører på en god måte.
 • Du har lederegenskaper som bidrar til at du klarer å koordinere mange ulike aktører.
 • Du er god på dialog med andre og bygger lett relasjoner med andre.
 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og finner løsninger på problemer og oppgaver som dukker opp.
 • Du er serviceinnstilt og interessert i både å yte gode tjenester til kollegaer og publikum.

Vi tilbyr:

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast stilling, tiltredelse etter avtale.
 • En interessant, utfordrende og morsom arbeidshverdag.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Oslo kommunes pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksitid med mulighet for noe.
 • Stillingen lønnes i ltr. 42-49 (p.t kr. 612 600 - 698 100) i Oslo kommunes lønnsregulativ) i henhold til kvalifikasjoner.
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4704211
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune