Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3209576
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Prosjektleder - digitalt oppsøkende ungdomsarbeid

Vil du være med på å utvikle vårt tjenestetilbud for byens ungdommer. Vi søker en engasjert, innovativ og faglig sterk medarbeider til utvikling av et nytt prosjekt for digitalt oppsøkende ungdomsarbeid ved Utekontakten i Bergen.

Utekontakten er en byomfattende tjeneste som skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom i Bergen gjennom oppsøkende sosialt arbeid, oppfølging individuelt og i grupper og kartlegginger.

Utekontakten tilbyr utsatte unge flere målrettede, koordinerte og individuelt tilpassede tiltak av høy kvalitet, herunder tett individuell oppfølging etter DUE-modellen, åpen møteplass for ungdom, gatenært lavterskel psykologtilbud, deltidsjobbprosjekt for ungdom i videregående skole, språkpraksis for enslige mindreårige flyktninger, samt programmet Tidlig Ute som er en alternativ straffereaksjon i form av individuell tilrettelagt oppfølging for unge under 25 år pågrepet for narkotikarelatert kriminalitet. Utekontakten tilbyr også mentorordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, og har særlig kompetanse på æresrelatert vold og menneskehandel.

Gjennom oppsøkende sosialt arbeid på offentlige arenaer og skoler når Utekontakten mange barn og unge som strever med ulike utfordringer, og som ofte ikke ellers ikke nås av det øvrige hjelpeapparatet. Unge benytter i dag mer tid på digitale arenaer og mindre tid i det offentlige rom, noe som utfordrer Utekontakten som jobber for at barn og unge med hjelpebehov skal motta riktig hjelp så tidlig som mulig. Utekontakten ser derfor behovet for å styrke tjenestetilbudet på dette området, og etablerer derfor et prosjekt med mål om bedre digital tjenesteyting, herunder utvikling av metodikk og verktøy som i større grad skal sikre at våre tjenester er ungdomsvennlige, tilgjengelige og relevante for unge også på digitale arenaer.

 

 • Kartlegge enhetens behov for digital tjenesteyting.
 • Utarbeide strategi og tiltak for å øke digital kompetanse.
 • Utarbeide strategi for bruk av digitale løsninger i oppsøkende sosialt ungdomsarbeid.
 • Utvikle og implementere metodikk og verktøy for digital tjenesteyting i oppsøkende sosialt arbeid.
 • Videreutvikle Utekontaktens digitale profil.
 • Gjennom digitalt oppsøkende sosialt arbeid bidra til at det etableres kontakt med, og bygges arbeidsallianser med, risikoutsatte unge.
 • Bidra til tidlig identifisering av hjelpebehov hos unge på digitale arenaer, og legge til rette for at den enkelte sikres nødvendige hjelpe- og behandlingstilbud
 • Være en støtte og ekstra ressurs for enhetens digitale tjenester.
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå, eksempelvis innen kommunikasjon-, medie-. informasjonsvitenskap, og/eller helse og sosialfaglig utdanning.
 • God kompetanse på sosiale medier og digitale løsninger.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du vet hva som skal til for å nå og å komme i dialog med barn og ungdom.
 • Det er en fordel med erfaring fra eller kjennskap til sosialt arbeid.
 • Tilfredsstillende politiattest kreves og må fremlegges ved tiltredelse.
 • Vi søker en initiativrik og løsningsorientert kollega som ønsker faglige utfordringer.
 • Du har engasjement for arbeid med barn og ungdom.
 • Du har faglig trygghet og evne til å bidra inn i tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid.
 • Du har evne og vilje til nytenkning og innovative løsninger.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du kan jobbe strukturert, selvstendig, og har god gjennomføringsevne.
 • Du er fleksibel med god evne til å prioritere i en hektisk arbeidshverdag.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Varierte, interessante og krevende utfordringer i et fagfelt i stadig utvikling.
 • Muligheter for å utvikle innholdet i stillingen.
 • Mulighet til å være med å påvirke og utvikle nye løsninger i vår tjeneste.
 • Opplæring og veiledning i arbeidsområdenes metoder.
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i en inkluderende arbeidsliv (IA)- bedrift.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.