Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Prosjektleder/byggeleder - 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted

Vann og avløp har 22 ansatte fordelt i en del som drifter ledningsnett og en del som drifter prosess, samt en stab med personell som ivaretar prosjekter og saksbehandling. Enheten skal sørge for å levere rent og trygt drikkevann, samt sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann og avfall.

Fakta om stillingen

100 % stilling som prosjektleder eller byggeleder. Stillingen vil inngå i en faggruppe med fagleder og 2 prosjekt-/byggeledere.

Østre Toten kommune har 450 km vann- og 200 km avløpsledning og en mengde vann og avløpsinstallasjoner som kontinuerlig vedlikeholdes, oppgraderes eller saneres. Vi har høyt aktivitet og har en egen faggruppe bestående av 3 prosjektledere. En av disse går nå i pensjon og vi søker hans etterfølger. 

Arbeidsoppgavene er

 • Bygge- eller prosjektledelse innen vann- og avløp i all faser i henhold til regelverk for gjennomføring av investeringsprosjekter.
 • Saksbehandling, økonomistyring og rapportering innenfor arbeids- og ansvarsområder, rapportering i henhold til regelverk for prosjektgjennomføring.
 • Forvaltningsoppgaver og saksbehandling ovenfor abonnenter og til politiske organer
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og tilbudsprosess i henhold til lov om offentlig anskaffelser.
 • Utstrakt kommunikasjon med grunneiere, utbyggere og fagmiljø, både skriftlig og muntlig
 • Bistå i andre relevant oppgaver etter behov.
 • Bidra til effektivisering og nyskaping i vår drift.
 • Gjennomføre ulike prosjekter i løpende drift og andre administrative prosjekter.
 • Bidra til ajourhold av kommunens digitale ledningskart.
 • Styring og koordinering av eksterne rådgivere, konsulenter og entreprenører.

Stillingen krever en stor grad av selvstendighet og vi praktiserer selvledelsesprinsipper.
Det er fordel med erfaring fra arbeid med drift, saksbehandling, byggeledelse eller prosjektgjennomføring samt kunnskap om offentlig forvaltning.

Jobben er variert og setter krav til at du er nøyaktig, løsningsorientert og selvstendig.
Du vil inngå i et arbeidsmiljø bestående av både ingeniører og fagarbeidere.
Arbeidsmiljøet preges i stor grad av god takhøyde og korte beslutningslinjer.

Den som tilsettes må ha førerkort klasse B.

Krav til søker/kvalifikasjoner

 • Formell utdanning:
 • For stilling som byggeleder kreves relevant 2-årig fagskole eller fagbrev.  Omfattende relevant erfaring kan kompensere for kravet.
 • For stilling som prosjektleder kreves relevant bachelor eller 2-årig teknisk fagskole. 
 • Tidligere praksis innen prosjektgjennomføring er ønskelig.

Personlige egenskaper:

 • du er faglig engasjert, interessert og er positivt innstilt.
 • du har høy arbeidskapasitet og er selvstendig, men har samtidig gode samarbeidsegenskaper.
 • du har vilje og evne til god planlegging, nytenking, kvalitetsutvikling og er nøyaktig og strukturert.
 • du har god faglig teknisk forståelse.
 • du er lærevillig, kan håndtere arbeidspress og har gjennomføringsevne.
 • du kan kommunisere godt med kolleger, publikum og andre samarbeidspartnere.
 • du har god norsk formuleringsevne, skriftlig og muntlig.
 • du har god kjennskap med IKT som verktøy. 
 • du har økonomiforståelse.
 • Du har kunnskap og erfaring om lovverk og kontraktforståelse og erfaring fra rapportering i henhold til ulike aktuelle regelverk.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Vi kan tilby

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid kommer frem av gjeldende lover, reglementer og hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.