Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Prosjektleder/avdelingsleder Kafe Leons Hjerterom avd. Arendal

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter skal nå etablere arbeidstreningstiltaket Kafe Leóns Hjerterom avd. Arendal (kafé, interiør og produksjon) sentrumsnært i Arendal kommune.

Kafe Leóns hjerterom avd. Arendal skal bli en arbeidstreningsarena for rusavhengige i rehabilitering og mennesker som er langt vekk fra arbeidslivet, etter modell av tiltaket vi driver i Songdalen kommune. Kafe Leóns Hjerterom skal være en arena for lavterskel arbeidstrening hvor hovedmålet er å tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet slik at deltakere skal mestre en tilbakeføring til jobb eller studier, og en vellykket re-integrering i samfunnet/sosial inkludering. Stillingen er derved knyttet til arbeidsrettet tiltak for personer som trenger individuelt tilrettelagt oppfølging for å komme i eller beholde lønnet arbeid. Hele prosjektet skal baseres på stor grad av brukerinnvolvering, recovery og traumebevisst omsorg.

Den vi søker må ha

 • 3 årig pedagogisk eller sosialfaglig høyskoleutdannelse
 • Prosjektleder erfaring, veiledningskompetanse og erfaring som tilrettelegger
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å holde mange baller i luften
 • Inneha god kjennskap til brukermedvirkning, offentlig forvaltning og systemer
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne

Den vi søker må være

 • Serviceinnstilt, blid og god selger
 • Tydelig og trygg i sin lederrolle
 • Fleksibel og inneha gode samarbeidsevner
 • Utadvendt, kreativ og kunne arbeide i et trivelig men hektisk arbeidsmiljø
 • Resultatorientert, målrettet og kunne vise til stor grad av gjennomføringsevne
 • Engasjert i mennesker, være støttende, trygg på seg selv og tro på andre
 • Interessert i matlaging, og inneha kunnskap om HMS, IK-Mat, lover og regelverk eller være villig til å lære om dette

Arbeidsoppgaver:

 • Lede den daglige driftet i tett samarbeid med avdelingleder i Songdalen og daglig leder i ATROP
 • Tilrettelegge for opplæring i matproduksjon, salg og service og kundebehandling
 • Ansvar for tilrettelegging av arbeidsoppgaver og koordinere/delegere daglige gjøremål m.m.
 • Tilrettelegge arbeidsoppgaver i forhold til den enkeltes yteevne/behov og bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne.
 • Veilede og samhandle med deltakere som skal inngå i prosjektet.
 • Ha tett og god samhandling med samarbeidspartnere og oppdragsgivere.
 • Ved behov delta i ansvarsgrupper og eventuelt inneha primærkontaktansvar.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter nærmere avtale og pensjonsordning
 • Opplæring, veiledning og egenutvikling
 • Gode arbeidsvilkår
 • Stor innflytelse på egen arbeidssituasjon
 • Personlig og faglig utvikling
 • Meningsfullt og variert arbeid.

Personlig egnethet, at du har erfaring fra lignende arbeid og er villig til å gjennomføre opplæring/sertifisering i NADA(5 punkts) øre akupunktur vil bli tillagt stor vekt. Stillingen er prosjektbasert men kan bli fast. Tiltredelse etter avtale. Stillingen inngår i team med daglig leder. Noe reising må påregnes og søker må derfor kunne disponere egen bil. Den vi ansetter må kunne legge frem vandelsattest, og arbeidet etter prinsipper om brukermedvirkning, recovery og traumebevisst omsorg.

Høres dette ut som en stilling for deg, imøteser vi din søknad med cv som du kan sende til: post@atrop.no eller Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter v/ daglig leder Henrik Wergelandsgate 13-4612 Kristiansand.

Søknadsfrist 15. januar 2018.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder, Jorun Marie Kveldro på tlf: 997 98 998.

Prosjektet blir støttet med midler fra Helsedirektoratet.