Adresse

Besøksadresse
Henrik Wergelands gate 13
4612  KRISTIANSAND S

Organisasjonen Atrop støtte & Ettervernsenter oppføring hos:

Organisasjonen Atrop støtte & Ettervernsenter

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er et lavterskeltilbud og en brukerorganisasjon for enkeltmennesker og familier som har opplevd:

  • Seksuelle, fysiske og psykiske overgrep / krenkelser.
  • Er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse.

Vi har selvhjelpsideologi, empowerment/recovery og traumebevisst omsorg som grunnstammer. Organisasjonen ATROP blir drevet med drift og prosjektstøtte fra blant annet Helsedir, Bufdir, NAV og flere kommuner i Vest -Agder. ATROP tilbyr bl. annet samtaler, innomstikk, NADA øreakupunktur, temakvelder, relasjonsgrupper, samt ulike barn- og familieaktiviteter m.m.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
  1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
  2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
  3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse