Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Prosjektleder

Offentlig forvaltning

Eiendomsforvaltning og –utviklingsavdelingen ivaretar både strategiske og operative oppgaver knyttet til arealforvaltning og utvikling av eiendomsmassen til Akershus Universitetssykehus (Ahus).  Sykehuset har virksomhet på 18 lokasjoner i Viken, Oslo og Kongsvinger, både eid og leid, og til sammen 295 000 kvm. Våre byggeprosjekter foregår i all hovedsak inne i et sykehus i full drift, og berører til dels komplekse tekniske løsninger. I tillegg står vi ovenfor en meget spennende tid med større ombygninger, samt oppføring av tre nybyggprosjekter med anslått samlet areal på 50 000 kvm. Avdelingen har samlet 14 ansatte som jobber med arealforvaltning, tidligfase- og gjennomføring av byggeprosjekter.

 

I Byggeprosjektseksjonen har vi nå ledig stilling som prosjektleder.

 

Vi ønsker å styrke vår gjennomføringskraft og søker etter de rette personene til rollen som prosjektleder. Som prosjektleder hos Ahus vil du lede små og mellomstore byggeprosjekter fra forprosjekt, via gjennomføring og til overlevering.

Vi er nå på utkikk etter 1-2 nye prosjektledere. Vi ser for oss at du er en selvstendig person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du har erfaring med å planlegge og lede små og mellomstore byggeprosjekter samt ønsker å tilegne deg ny kompetanse innen andre fagfelt, og er villig til å dele din fagkompetanse.

Seksjonen arbeider strukturert med kompetanseutvikling gjennom eksterne eller interne kurs og kompetansedeling på tvers. Her får mulighet til å bli en del av et kompetent miljø innen sykehusbygg.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Byggherreansvar for fremdrift, kvalitet, økonomi, miljø og HMS-aktiviteter i prosjektgjennomføringen.
 • Tverrfaglig planlegging og ledelse av byggeprosjekter
  • herunder prosjektering og gjennomføring av små og mellomstore prosjekter i størrelse orden 0,1 til 100 millioner kroner.
 • Bestillerfunksjon
  • Gjennomføring av minikonkurranser/direkteavrop på rammeavtaler, eventuelt større konkurranser i samarbeid med sykehusets innkjøpsressurser.
 • Tidligfasemedvirkning
 • Ivareta bruker- og medvirkningsprosesser

Kvalifikasjoner:

 • Allsidig erfaring som prosjektleder i byggeprosjekter, i rollen som byggherre, entreprenør eller rådgiver.
 • Relevant utdannelse på bachelor eller masternivå innen teknisk-/byggfag, eventuelt høyrere teknisk yrkesfaglig utdanning. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Prosjektleder med bakgrunn innen VVS oppfordres spesielt til å søke.
 • Du har gode datakunnskaper og vi krever at du behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra offentlig anskaffelse er en fordel.
 • God tverrfaglig forståelse.
 • Erfaring fra utarbeidelse av kalkyler, økonomioppfølging og oppfølging av miljø i byggeprosjekter vil kunne bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og beslutningsdyktig person med evne til samarbeid på tvers
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evner til å ha overordnet oversikt og samtidig ivareta de viktige detaljene
 • Er løsningsorientert og strukturert
 • Evne til å styre prosjekter mot fastsatte rammer

Vi tilbyr:

 • Spennende hverdag med tverrfaglig samarbeid innenfor et komplekst fagområde
 • Mulighet for hjemmekontor etter avtale
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger, firmahytter, bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 
 • Lønn etter avtale
 • Og, ikke minst; Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag