Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Prosjektleder

Offentlig forvaltning

Eiendomsforvaltning og –utviklingsavdelingen ivaretar både strategiske og operative oppgaver knyttet til arealforvaltning og utvikling av eiendomsmassen til Akershus Universitetssykehus (Ahus).  Sykehuset har virksomhet på 18 lokasjoner i Viken, Oslo og Kongsvinger, både eid og leid, og til sammen 295 000 kvm. Våre byggeprosjekter foregår i all hovedsak inne i et sykehus i full drift, og berører til dels komplekse tekniske løsninger. I tillegg står vi ovenfor en meget spennende tid med større ombygninger, samt oppføring av tre nybyggprosjekter med anslått samlet areal på 50 000 kvm. Avdelingen har samlet 14 ansatte som jobber med arealforvaltning, tidligfase- og gjennomføring av byggeprosjekter.
Hos oss er det stor takhøyde og kort vei til sjefen! Du vil få stor mulighet til å påvirke og videreutvikle faget sammen med andre for å imøtekomme morgendagens mål og krav fra ledelsen, brukere og pasienter. Din mening er viktig for oss!

I Byggeprosjektseksjonen har vi nå ledig stilling som prosjektleder.

Til å lede små og mellomstore byggeprosjekter fra forprosjekt, via gjennomføring og til overlevering er vi på utkikk etter 1-2 nye prosjektledere. Vi ser for oss at du er en selvstendig person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du har erfaring med å planlegge og lede små og mellomstore byggeprosjekter.  Hvis du har bestillerkompetanse innen offentlig anskaffelse er det et pluss og det er positivt om du har erfaring fra utarbeidelse av kalkyler samt oppfølging av miljø i byggeprosjekter.
Du ønsker å tilegne deg ny kompetanse innen andre fagfelt, samt er villig til å dele din fagkompetanse. Vi arbeider strukturert med kompetanseutvikling gjennom på eksterne eller interne kurs, og med samhandling og kompetansedeling på tvers. Her får mulighet til å bli en del av et kompetent miljø innen sykehusbygg.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Tverrfaglig planlegging og ledelse av byggeprosjekter
  • herunder prosjektering og gjennomføring av små og mellomstore prosjekter i størrelse orden 0,1 til 100 millioner kroner.
 • Sikre at prosjektene gjennomføres iht. vedtatte rammer for økonomi, fremdrift, kvalitet, omfang og samtidig håndtere usikkerhet.
 • Byggherreansvar/Bestillerfunksjon.
 • Utarbeidelse og oppfølging av prosjektrelaterte kostnadsestimater, budsjetter, fremdriftsplaner, HMS- aktiviteter, økonomirapporter, FDV-dokumentasjon med mer.
 • Påse at miljøoppfølgningsplaner ivaretas.
 • Ivareta bruker- og medvirkningsprosesser.
 • Gjennomføring av minikonkurranser på rammeavtaler, eventuelt større konkurranser i samarbeid med sykehusets innkjøpsressurser.

Kvalifikasjoner:

 • Allsidig erfaring som prosjektleder i byggeprosjekter, i rollen som byggherre, entreprenør eller rådgiver.
 • Du har relevant utdannelse på bachelor eller masternivå innen teknisk-/byggfag, men lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Prosjektleder med bakgrunn innen VVS eller Bygg oppfordres spesielt til å søke.
 • Du har gode datakunnskaper og vi krever at du behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra offentlig anskaffelse er en fordel.
 • God tverrfaglig forståelse.
 • Erfaring fra utarbeidelse av kalkyler, økonomioppfølging og oppfølging av miljø i byggeprosjekter vil kunne bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og beslutningsdyktig person med evne til samarbeid på tvers
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evner til å ha overordnet oversikt og samtidig ivareta de viktige detaljene
 • Er løsningsorientert og strukturert
 • Evne til å styre prosjekter mot fastsatte rammer

Vi tilbyr:

 • Spennende hverdag med tverrfaglig samarbeid innenfor et komplekst fagområde
 • Mulighet for hjemmekontor etter avtale
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger, firmahytter, bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 
 • Lønn etter avtale
 • Og, ikke minst; Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag