Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Eigersund kommune

Prosjektleder

Offentlig forvaltning

Prosjekt og utbygging i Eigersund kommune er organisert under tjenesteområdet for tekniske tjenester. Oppgaver og ansvar er planlegging og styring av større investeringsprosjekter i kommunen, slik som skoler, barnehager, brannstasjon, rådhus og lignende. Stillingen rapporterer til leder av seksjon prosjekt og utbygging.
 
I Eigersund kommune har vi vedtatt «Retningslinjer for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter». En faseinndelt prosjektmetodikk, med forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt ligger til grunn for prosjektstyringen, der prosjektleder er involvert i alle fasene. Kommunens investeringsprosjekter er varierte, til dels store og komplekse, og er ofte gjenstand for offentlig interesse.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er knyttet til styring og ledelse av utbyggingsprosjekter gjennom alle prosjektets faser.

Til forstudier og forprosjekter trenger vi en person som har analytiske evner og som er dyktig på å finne alternative løsninger og ser helhetsperspektiver.

God fremstillingsevne skriftlig og muntlig er nødvendig.

Under hovedprosjektet vil oppfølging av entreprenører og gjennomføringsevne være viktige egenskaper. Dette gjelder prosjekter innen nybygg, rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, vei og uteområder.

Vi ser for oss en person som har en allsidig bakgrunn og som passer inn i et miljø der faglig dyktighet, høy arbeidskapasitet og gode løsninger blir verdsatt.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en person med relevant universitet- eller høyskoleutdanning, minimum tilsvarende bachelor, og som innehar relevant kompetanse og prosjektledererfaring, primært innen bygg og anlegg.

Relevant utdannelse vil være innen tekniske fag. 

Lang erfaring innen fagområdet kan erstatte formell utdanning.

Erfaring fra offentlig administrasjon vil være en fordel.

Personlige egenskaper:

Som prosjektleder vil du få det samlede ansvar for både fremdrift og økonomistyringen av alle fasene i egne prosjekter. Du bør derfor mestre både tekniske, økonomiske og juridiske utfordringer.

Vi har et utstrakt samarbeid både innad i avdelingen, med andre avdelinger i Eigersund kommune, og med eksterne parter.

Som ansatt prosjektleder må du kunne jobbe etter regelverket for offentlige anskaffelser, samt med ulike kontrakts- og entrepriseformer.

Vi ønsker en selvgående, samarbeidsorientert prosjektleder som motiveres av egne og andres resultater.

Du må ha gode datakunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og beherske norsk godt.

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale.

Fleksibel arbeidstid.

Gode pensjonsordninger.

En spennende, variert og faglig utfordrende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø.

Forsikringsordninger (gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke).

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.