Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Prosjektleder

Offentlig forvaltning

For mer informasjon om DPS Østre Agder se vår internettside her.

Tidligere Enhet for førstegangspsykose er nå organisert under FACT modellen.  Implementeringen av et FACT Ung Team krever nå en prosjektleder, da i tillegg til fokus på psykoseutredning, skal  FACT Ung også ha ansvar for pasienten fra 12-18 år med funksjonsfall på linje med alvorlig sinnslidelse. Vi forholder oss både til nasjonalfaglige behandlingslinjer for psykosebehandling og nyoppdagelse av psykose, samt at vi har dialog med andre FACT Ung team i Norge og skal bedre samarbeidet vårt med både nasjonale nettverk, omkringliggende kommuner og spesialisthelsetjenesten for øvrig. FACT Ung Teamet samarbeider tett med bl.a. pasient, pårørende, førstelinjetjenesten, skole, barnevern og kommune. Det er knyttet TIPS-konsulent (Tidlig Intervensjon ved Psykose) og IPS jobbspesialist til FACT Ung.

Vi har nå ledig prosjektleder stilling for FACT ung med varighet ca. 1 år, med mulighet for forlengelse.

Dette er en ny stilling, hvor arbeidsoppgaver og utfordringer enda ikke er definert. Vår nye prosjektleders hovedoppgave er å jobbe videre med utviklingen av FACT Ung modellen, samarbeid med eksterne instanser og være med å forme og utvikle FACT Ung teamet iht nasjonale føringer og lokale tilpasninger. Dette er en spennende stilling hvor prosjektleder jobber tett med både klinikere, teamledere og enhetsledere både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, i nytenkning og organisering innenfor oppfølging av unge og unge voksne med store utfordringer. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse
 • Implementeringsarbeid
 • Fagutvikling
 • Kvalitet og forbedringsarbeid
 • Kunnskapsinnhenting
 • Formidling eksempel ; rapportskriving, undervisning og foredrag.
 • Nettverksarbeid
 • Det påregnes noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad eller mastergrad, gjerne innen helsefaglig eller sosialfaglig utdanning
 • Erfaring med utviklingsarbeid, prosjektledelse og implementeringsarbeid
 • Ønskelig med systemkunnskap fra spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med pedagogisk kompetanse og relevant klinisk erfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Datakunnskaper (Word, Excel) 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Nettverksbygger
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og evne til å "tenke utenfor boksen" 

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå
 • Spennende muligheter i et kreativt og effektivt arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv ( IA) bedrift.
 • Faglig og personlig utvikling
 • P.t. fleksibel arbeidstid
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid