Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Prosjektleder

Offentlig forvaltning

Til å lede små og mellomstore byggeprosjekter fra idefasen, via gjennomføring og til overlevering og drift, søker vi etter en prosjektleder som skal ivareta byggherrerollen i investeringsprosjekter i helseforetaket. Du vil få ansvaret for egne prosjekter innenfor nybygg, større vedlikehold/rehabilitering, funksjonstilpasninger av arealer til den kliniske driften og sammensatte utstyrsprosjekter. Enheten vil kunne få tillagt oppgaver i forbindelse med planlegging av ny sykehusstruktur i helseforetaket.
Vi ser for oss at du er en selvstendig person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du har erfaring med å planlegge og lede små og mellomstore byggeprosjekter. Du ønsker å tilegne deg ny kompetanse innen andre fagfelt, samt er villig til å dele din fagkompetanse. Hvis du har kompetanse innen offentlig anskaffelse er det et positivt. Reisevirksomhet i Innlandet må påregnes.
Prosjekt og porteføljestyring har i dag 4 ansatte, og er en del av divisjon Eiendom og internservice.

Arbeidssted vil være ved Sykehuset Innlandet sitt administrasjons- og servicesenter i Brumunddal. 

   

Arbeidsoppgaver:

Samordne alle aktiviteter i prosjektene fra idéfase til overtagelse og drift
Ivareta bruker- og medvirkningsprosesser.
Utarbeidelse og oppfølging av prosjektbudsjett, kvalitet, HMS, fremdrift og FDV-dokumentasjon i egne prosjekter
Strategiske vurderinger og helhetlig utvikling av prosjekter
Ivareta byggherreansvar gjennom alle faser av prosjektet
Ansvarlig for å inngå og følge opp kontrakter med rådgivere og entreprenører
Ledelse og oppfølging av prosjektorganisasjonen 

Gjennomføring av minikonkurranser på rammeavtaler, og større konkurranser i samarbeid med sykehusets innkjøpsressurser

Kvalifikasjoner:

Bachelor eller masternivå innen relevante tekniske fag
Erfaring fra ledelse av  tverrfaglig prosjekter er ønskelig

Kunnskap om regelverk og forskrifter innen relevante fagfelt.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Førerkort klasse B. Det forutsettes at det stilles privat bil til disposisjon i tjenesten.

Personlige egenskaper:

Selvstendig og beslutningsdyktig

Gode samarbeidsevner
Evne til å ha overordnet oversikt og samtidig ivareta de viktige detaljene i prosjektet
Målrettet og løsningsorientert

Godt humør

Vi tilbyr:

Utfordrende og varierte prosjekter i en kompleks bygningsmasse
Ordnede arbeidsforhold i en samfunnsnyttig bedrift
Faglig og personlig utvikling
Gode pensjons- og forsikringsvilkår
Lønn etter avtale