Prosjektleder

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling. Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune ble fra 01.01.2018 landets nest største veieier med 6.000 km fylkesvei. Den nye vegavdelingen har fem seksjoner med til sammen ca 180 ansatte.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ.

Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker prosjektleder til Team fornying og mindre investering.

Som prosjektleder vil du bli del av et tverrfaglig og kompetent fagmiljø. Du får ansvar for å koordinere og planlegge kommende oppgaver, samt oppfølgingsansvar i gjennomføringsfasen. I prosjektporteføljen ligger spennende og komplekse oppgaver som for eksempel: Tunnelforskriftstiltak og fornying av tunneler, fornying av bruer og veger.

Oppgavene til stillingene vil blant annet være: 

 • Ansvar for å koordinere, planlegge, bestille og lede interne og eksterne ressurser inkludert koordinering opp mot andre etater
 • Økonomioppfølging og rapportering for sitt ansvarsområde 
 • Bistå byggeledere med anskaffelser
 • Bistå byggeledere med kontraktsoppfølging
 • Bistå teamleder med bemanningsplanlegging

 

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kontorsted: Steinkjer eller Trondheim

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år med ingeniør bachelor. Ved lang og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet
 • Erfaring fra anleggsvirksomhet, bygg og anlegg 
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • Må kunne beherske skandinavisk språk
 • God kjennskap til lov om offentlige anskaffelser og andre relevante lover og forskrifter
 • God kjennskap til norske standarder
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode språkferdigheter, muntlig og skriftlig 
 • God datakunnskap 
 • Kunne arbeide strukturert og systematisk, selvstendig og i team 
 • Fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert 

Vi tilbyr:

Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver, med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Vi har etablert faglige nettverk med de andre fylkeskommunene og med Statens vegvesen.

Medarbeiderne våre skal ha god balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr gunstige arbeidstidsordninger med fleksitid og avspasering, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning. Vi har også gode tilbud gjennom bedriftsidrettslaget. 

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til fylkeskommunale tilsettingsvilkår.