• Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3987055
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune

Prosjektleder - 100 % engasjement, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), Innlandet (Hedmark) 

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) sitt samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. USHT Innlandet (Hedmark) skal være en ressurs for alle kommunene i region Hedmark i Innlandet fylke og bidra med fag - og tjenesteutvikling. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter. Med utgangspunkt i lokale behov skal USHT tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene i Innlandet.

USHT er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg Meld. St 26 (2014-2015), Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet, samt Meld. St 15 (2017-2018) Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Hamar kommune er vertskommune for USHT Innlandet (Hedmark). 

Nasjonale satsingsområder for 2021:
Kvalitetsreformen Leve hele livet
Demensplan 2025
Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
Velferdsteknologi

Ønsker du å vite mer om USHT kan du finne informasjon her: www.usht.no

Arbeidsoppgaver:

USHT har en sentral rolle i å bistå kommunene med implementering av Leve hele livet- reformen hvor det blant annet pekes på å støtte pårørende gjennom mer fleksible kommunale avlastningstilbud, informasjon og dialog, pårørendeskoler og samtalegrupper. Vi søker nå etter en engasjert prosjektleder som skal ha ansvar for etablering og gjennomføring av prosjektet Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver. Formålet med prosjektet  er at pårørende med krevende omsorgsoppgaver får lavterskeltilbud om avlastning, kunnskap om pårørenderollen, pårørendes rettigheter og tilgjengelige ressurser, samt opplever anerkjennelse og støtte. Prosjektet er lagt inn under tilskuddsordningen
"Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver".  Engasjementets varighet er fra 01.10.2021 ut 2022 - med forbehold om ytterligere tilskudd  midler fra Helsedirektoratet.

 • Lede og sørge for å gjennomføre prosjektet i tråd med prosjektplan
 • Oppdatere og digitalisere håndbok for frivillige
 • Bistå kommunene i implementering av tiltak
 • Veilede og undervise lokale prosjektmedarbeidere fra deltakende kommuner

Kvalifikasjoner:

 • 3- årig helse- og sosialfaglig høgskole-/universitetsutdanning
 • Ønskelig med relevant master/videreutdanning, men relevant erfaring/praksis med vekt på pårørendearbeid kan kompensere for dette
 • Kompetanse og/eller erfaring med systematisk forbedringsarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Veilederkompetanse og kompetanse/erfaring innenfor prosjektarbeid er ønskelig
 •  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og god kunnskap i bruk av dataverktøy
 •  Førerkort kl. B og disponere egen bil

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker å engasjere en medarbeider med initiativ, pågangsmot, og gode samarbeidsevner som kan arbeide selvstendig. En fleksibel person som lett etablerer kontakt med andre tillegges stor vekt. 

Vi tilbyr:

 • Du får muligheter til å jobbe med spennende fagutviklingsprosjekter og innovasjonsprosesser i tråd med nasjonale føringer
 • Du får muligheten til å utvikle deg og tilegne deg ny kunnskap
 • Du vil samarbeide med faglig engasjerte medarbeidere med god kompetanse
 • Lønn etter avtale
 
 • Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3987055
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune