• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  Kongsberg
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Kongsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4313465
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Prosjektkoordinator - seksjon utvikling og anlegg

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjon utvikling og anlegg jobber for å gjøre det attraktivt å bo i og besøke Kongsberg. Vi forvalter, drifter og utvikler kulturarenaer, idrettsanlegg, parker, lekeplasser, byrom, friområder, Kongsberg Musikkteater, skiløyper, skøytebaner, badeplasser m.v. i tett samarbeid med frivillige og andre aktører. Vi administrerer kommunens tilskuddsordninger til kulturfeltet, kirke og trossamfunn. Seksjonen deltar i kommunens planprosesser, samt utfører andre administrative oppgaver innen kulturfeltet.

Vi har ledig en nyopprettet fast 100% stilling som prosjektkoordinator.

Innhold i stilingen
Stillingen som prosjektkoordinator inngår i seksjonens administrasjonsteam som har funksjoner knyttet til en spennende og mangfoldig aktivitetsportefølje. Forvaltning, drift og utvikling av ulike typer friområder, aktivitetsarenaer, sosiale møteplasser, støtte og tilrettelegging for utvikling av ulike deler av kulturlivet, oppfølging og støtte til avdelingene Kongsberg Musikkteater og park og idrett er administrasjonsteamets hovedoppgaver.

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Minimum 3-årig relevant høyskoleutdanning. Relevant for stillingen vurderes fag og fagkombinasjoner innen kultur, bygg og anlegg, natur og miljø, administrasjon / ledelse, plan og juss. Kandidater med annen utdanning og særdeles bred og direkte relevant yrkeserfaring kan bli vurdert. Førerkort for bil er nødvendig i stillingen.

 

Ønsket kompetanse og erfaring

Vi søker en handlekraftig medarbeider med god samfunnsforståelse og administrativ kapasitet.
Du må ha gode norskkunnskaper, god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.

Det stilles krav til spesielt gode samarbeidsevner og god rolleforståelse da betydelige deler av arbeidet utføres i tett samarbeid med frivilligheten, andre offentlige instanser, private aktører og andre deler av kommuneorganisasjonen.

Relevant arbeidserfaring fra  offentlig administrasjon, privat sektor eller organisasjonslivet med dokumenterte resultater er en forutsetning.

Vi er særlig på jakt etter søkere som har erfaring fra flere av følgende områder: planlegging, arealplanlegging, prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektadministrasjon, eiendomsforvaltning, offentlige anskaffelser, forvaltning av tilskuddsordninger, offentlige planprosesser, byggeledelse og naturforvaltning.

Gode grunnleggende IKT kunnskaper og erfaring fra bruk av saksbehandlingsverktøy og kartløsninger er et krav. Kjennskap til de spesifikke IKT verktøy som benyttes i seksjonens arbeid anses som en fordel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
Det stilles krav til gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. 
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse.


Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  Kongsberg
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Kongsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4313465
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune