Prosjektkoordinator

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

TkMidt er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre i Norge. TkMidt har et omfattende spesialisttilbud for pasientbehandling, yter rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og bidrar til etter- og videreutdanning av tannhelsepersonell. Kompetansesenteret bidrar også innenfor opplæring av helsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Forskningsavdelingen er svært flerfaglig sammensatt og har mange aktive prosjekter.

Stillingen som nå lyses ut inngår i forskningsprosjektet #Care4YoungTeeth<3, hvor TkMidt er en sentral aktør. #Care4YoungTeeth<3 er et stort flerfaglig prosjekt, med hovedmål å utvikle nye løsninger for å støtte og motivere ungdommer til gode tann- og munnhelsevaner. Samskapingsprosesser og brukermedvirkning er en viktig del av prosjektet. Prosjektet eies og ledes av SINTEF AS. I tillegg til TkMidt, deltar flere samarbeidende organisasjoner i prosjektet: universiteter i inn- og utland, Den offentlige tannhelsetjenesten, den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken og private aktører som ablemagic AS og Orkla Home & Personal Care. #Care4YoungTeeth<3 har finansiering fra Norges forskningsråd (NFR ref. 320362).


Stillingen som prosjektkoordinator i prosjektet er organisert ved forskningsseksjonen ved TkMidt, og rapporterer til forskningsleder ved TkMidt. Den som ansettes vil arbeide tett sammen med prosjektleder ved SINTEF AS og prosjektmedarbeidere ved alle de samarbeidende organisasjonene. 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere møter i prosjekt-, styrings- og referansegruppe, inkludert referatskriving
 • Koordinere og legge til rette for gode systemer for kommunikasjonsflyt i prosjektet
 • Koordinere arbeid med hjemmeside og sosiale media i prosjektet, samt bidra med tekst og bilder
 • Koordinere og bidra i prosjektaktiviteter og workshops
 • Administrasjon og rekruttering av deltakere til studien
 • Bidra i innsiktsarbeid, datainnsamling og konseptutvikling
 • Bistå i rapporteringsarbeid til Norges forskningsråd
 • Andre arbeidsoppgaver vil måtte påberegnes

Kvalifikasjoner:

Minimum bachelorgrad innen et relevant fagområde (for eksempel helsefag, samfunnsvitenskapelige fag, tjenestedesign eller lignede).

 • God digital kompetanse og interesse for digitale verktøy
 • God framstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

 

Ønskete kvalifikasjoner

 • God kjennskap til den offentlige tannhelsetjenesten
 • Erfaring fra flerfaglig prosjektarbeid og samarbeid med ulike faggrupper
 • Interesse for eller erfaring med forebyggende helsearbeid blant ungdom
 • Erfaring med nettpublisering og sosiale media
 • Erfaring med formidling og fotografering
 • Interesse for eller erfaring med forskning
 • Interesse for eller erfaring med tjenestedesign og samskapende prosesser

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som:

 • har gode samarbeidsevner
 • kan arbeide systematisk og selvstendig
 • er strukturert
 • er fleksibel
 • er løsningsorientert og har gjennomføringskraft
 • har evne til å prioritere og å håndtere flere parallelle oppgaver
 • har ønske om å jobbe som del av et flerfaglig forskerteam

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et utviklende og flerfaglig arbeidsmiljø
 • Vi er opptatt av hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Du vil jobbe sammen med faglig engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Lokalene våre er nye, lyse og moderne, og er inndelt med en- og flermanns kontorer
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger (KLP)

 

Stillingsstørrelse: Prosjektstilling i 50 % stilling, i 3 år fra oppstartsdato. Lønn etter avtale.
Tilsetting skjer på vilkår og med plikter i samsvar med gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.


Arbeidssted er Miljøbygget i Teknobyen, Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim.
Noe reisevirksomhet til samarbeidende tannklinikker i Trøndelag fylke inngår i stillingen.
Noen workshops med ungdommer vil måtte gjennomføres utenfor skoletid. Noe ettermiddagsarbeid inngår derfor i stillingen.