Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Prosjektkoordinator 20 % stilling i 2 årig prosjekt ved Gjøvik kunst- og kulturskole

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:

«Kulturløpet» er et prosjekt som eies av de fem kulturskolene i Gjøvikregionen (Mjølkefabrikken (Østre Toten), Fyrverkeriet (Vestre Toten), Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik) og Gjøvik videregående skole. Målet for prosjektet er å styrke tilbudet til fordypningselever i regionen. Det er utarbeidet en generell prosjekt-/ utviklingsplan for prosjektet.

Arbeidssted vil være Gjøvik kunst- og kulturskole, som har sin aktivitet samlet i Gjøvik sentrum, men det forventes synlighet også i de andre skolene i prosjektet.

Stillingen:

Vi søker en prosjektkoordinator til prosjektet. Stillingen er 20 % midlertidig i en 2-årig prosjektstilling.

Arbeidsoppgaver:

Prosjektkoordinatoren sine oppgaver er å:

 • Planlegge, gjennomføre og følge opp felles aktiviteter, f.eks. kursrekker, samlinger, forestillinger og annet, for elever som følger ulike fordypningstilbud ved de enkelte kulturskolene og elevene ved den videregående skolen.

 • Sammen med skolene arbeide for å rekruttere elever til samlingene.

 • Planlegge møter i styringsgruppen, forberede saker og problemstillinger.

 • Utvikle måter å sikre elevmedvirkning i prosjektet.

 • Ansvar for internt og eksternt informasjonsarbeid.

Ved ledig kapasitet vil det være aktuelt med andre arbeidsoppgaver innenfor kulturskole-samarbeidet i regionen.

Stillingen er en administrativ stilling, men lønnes etter lønnsrammene i stillingskode 6814.

Kvalifikasjoner:

Utdanning:

 • Høyere kunstfaglig utdanning

Erfaring:

 • Erfaring tverrkunstnerisk samarbeid

 • Prosjekterfaring

 • God kjennskap til kulturskoledrift

Personlige egenskaper – vi ønsker at søkeren:

 • Har gode samarbeidsevner

 • Trives med selvstendig arbeid

 • Er beslutningsdyktig og har gjennomføringsevne

Vi kan tilby:
 • Ordnede arbeidsforhold med spennende oppgaver

 • Interessant fagmiljø med engasjerte medarbeidere.

 • Lønn etter tariff og pensjonsordning i KLP

 • Arbeid hovedsakelig på dag- og ettermiddagstid - det må regnes med noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med arrangementer e.l.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.