Prosjekteringsleder gate og sykkel

Stavanger Kommune

Stavanger kommune gjennomfører bygg- og anleggsprosjekter for å tilrettelegge byen for fremtiden. Hos oss får du være med å skape en bedre by å leve og bo i. Vi tilbyr deg et solid fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden.

Stillingen er plassert i seksjonen anleggsprosjekter som består av 25 kompetente medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører og ingeniører. Seksjonen har ansvar for å prosjektere og bygge gater, veier og vann- og avløpsanlegg i Stavanger kommune. Prosjektene gjennomføres primært ved bruk av rådgivende konsulenter og entreprenører, men vi har også egenproduksjon av tegninger og beskrivelser. Sammen med seksjonen byggeprosjekter har vi et stort og profesjonelt prosjektledermiljø. Vi har et nært og godt samarbeid med andre interne fagmiljøer som VA, vei og park, samt et godt samarbeidsklima med eksterne aktører som f.eks. Lyse, IVAR og Rogaland fylkeskommune. Vi bygger for fremtiden og vi er stolte av å kunne bidra med viktige samfunnsfunksjoner:

 • Vi jobber med sykkelprosjekter, gatetun og miljøgater, trafikksikkerhetsprosjekter og  vei- og uteromsprosjekter i sentrum.
 • Vi tilrettelegger infrastrukturen i store utbyggingsområder
 • Vi jobber med VA og hvert år fornyer vi 1% av byens ledningsnett

For tiden opplever vi vekst og er involvert i mange spennende prosjekter. Nå trenger vi deg til som vil være med å løse de faglige utordringene i noen av disse prosjektene.

Stillingen tilhører undergruppen vei som fokuserer på gjennomføring av sykkel-, gate- og veiprosjekter. Gruppens prosjekter varierer i både størrelse og kompleksitet. Med alt fra små til  store prosjekter.  Våre prosjekter er finansiert både fra Stavanger kommune og fra bymiljøpakken. Veigruppens samlede investeringsvolum er ca. 100 millioner per år.  Vi har det kjekt sammen og gleder oss til å ansette nye kollegaer.

Arbeidsoppgaver:

 • Som prosjekteringsledere vil du inngå i et team bestående av prosjektleder og byggeleder. Sammen gjennomfører dere prosjektet fra forprosjekt til overlevering av ferdig prosjekt
 • Ditt hovedansvar som prosjekteringsleder er å ta frem komplette byggeplaner for vei med tegninger og beskrivelse. Gjennomføringen gjør du via via konsulentstyring eller så prosjekterer du selv.  I prosjekteringsfasen skal du også samordne vei med med andre fag som VA. park, tele og energi. I anleggsfasen er du en viktig ressurs i form av prosjektstøtte.

Kvalifikasjoner:

 • Du er ingeniør eller sivilingeniør innen bygg og anlegg eller har tilsvarende kompetanse.
 • Relevant erfaring innen prosjektering av vei eller konsulentstyring innen vei vil vektlegges. 
 • Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Du snakker og skriver norsk slik at du kan utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig.

Personlige egenskaper:

Du er engasjert og motivert.  Du er nøye og kvalitetsbevisst. Du kan jobbe selvstendig, er strukturert og ansvarsbevisst. Du er positiv, god på kommunikasjon og har gode samarbeidsevner. Du leder prosjekter på en trygg og effektiv måte.

Vi tilbyr:

 • Faglig kompetanse. Vår viktigste ressurs er din kompetanse. Faglig utvikling er viktig for deg og for oss.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsplass i moderne lokaler (nominert til byggeskikkprisen 2020) i Stavanger sentrum.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger samt attraktive velferdsordninger.
 • Stillingskode 853000
 • Lønn etter avtale