Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Prosjekteringsleder

Offentlig forvaltning

Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune består av fem seksjoner og omtrent 160 ansatte. Seksjon Investering og fornying har en stor og variert prosjektportefølje og har rundet 40 ansatte fordelt på prosjektkontor rundt om i fylket i tillegg til fylkeshusene Steinkjer og Trondheim. Mangfoldet er stort og med spennende faglige utfordringer.
Seksjon investering og fornying søker etter 1-2 prosjekteringsledere i Miljøpakken for gateprosjekter i Trondheim og øvrige prosjekter i fylket.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å koordinere, planlegge, bestille og lede interne og eksterne ressurser i plan og prosjekteringsfase i et byggeprosjekt

 • Koordinering opp mot andre etater, myndigheter og grunneiere
 • Økonomioppfølging og rapportering for sitt ansvarsområde 
 • Overlevere ferdige byggeplaner til byggeledere
 • Bistå team og byggeledere i byggefasen
 • Bistå teamleder/prosjektleder med bemanningsplanlegging
 • Det må også påregnes andre relevante oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år med ingeniør bachelor. Ved lang og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet
 • Erfaring fra prosjektering og anleggsvirksomhet er ønskelig
 • God kjennskap til Statens vegvesens vegnormaler og håndbøker 
 • God kjennskap til lov om offentlige anskaffelser og andre relevante lover og forskrifter
 • God kjennskap til NS8401, NS8402, NS8405, NS8406 og NS8407
 • Gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • En omgjengelig person som setter samarbeid og godt arbeidsmiljø høyt
 • Kunne arbeide strukturert og systematisk, selvstendig og i team 
 • Fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert 

Vi tilbyr:

 • Et ordnet arbeidsforhold med gode kolleger, ryddige avtaler og fleksitid 
 • Handlingsrom innenfor eget ansvarsområde og gode utviklingsmuligheter
 • En organisasjon med medarbeidere som har høy og tverrfaglig kompetanse
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver, med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Vi har etablert faglige nettverk med de andre fylkeskommunene og med Statens vegvesen.

Vegavdelingen er under omorganisering så seksjonene endrer seg noe i løpet av høsten, men dette påvirker ikke arbeidsoppgavene for utlyst stilling.

Medarbeiderne våre skal ha god balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr gunstige arbeidstidsordninger med fleksitid og avspasering, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning. Vi har også gode tilbud gjennom bedriftsidrettslaget. 

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til fylkeskommunale tilsettingsvilkår.