Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Prosjektdirektør til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ser etter deg som har erfaring med prosjekter, gjerne fra forsvarssektoren, til rollen som prosjektdirektør og ansvarlig for vårt viktigste nasjonale prosjekt innen cybersikkerhet.

Prosjektet «P2950 Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI)» skal styrke og videreutvikle den nasjonale evnen til å detektere og håndtere cyberangrep i kritisk infrastruktur og samfunnsviktige funksjoner. Prosjektet skal ta frem neste generasjons deteksjons- og analysekapasitet ved bruk av blant annet maskinlæring og automatisk skadevareanalyse.
Dette er en del av satsningen som understøtter regjeringens nasjonale strategi for digital sikkerhet.

Prosjektet er organisert i en egen enhet som rapporterer direkte til øverste ledelse. Som prosjektansvarlig er du ansvarlig for å tilrettelegge for, og gjennomføre styringsgruppemøter, samt dialog med prosjektets kunder som er Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) og Forsvaret.

Du har personalansvaret for prosjektledelsen, som for tiden består av en prosjektleder og fire delprosjektledere.

Prosjektet holder til på Havnelageret i Oslo hos NCSC.
NCSC er det nasjonale senteret som detekterer og bistår i håndteringen av alvorlige cyberangrep mot kritisk infrastruktur og nasjonale samfunnsfunksjoner i Norge. Dette gjøres fra et topp moderne og stort operasjonssenter som til enhver tid holder seg oppdatert på trusselbildet.

NSM søker prosjektdirektør som ansvarlig for prosjektet frem til det termineres i 2023.      

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet innen rammen av styrende dokumenter
 • Ansvarlig for oppnåelse av resultatmål
 • Merkantilt ansvarlig
 • Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i tråd med lover og regler
 • Personellansvar for prosjektledelsen

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (masternivå) innen prosjektledelse, informasjonssikkerhet, informasjonsteknologi eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning.
 • Ledererfaring
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra arbeid med cybersikkerhet/digital sikkerhet/IT-sikkerhet
 • God forretningsforståelse
 • God språklig forståelse og fremstilling på norsk og engelsk.
 • Må kunne sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO nivå
 • Det er ønskelig med:
  • Erfaring fra prosjekter i forsvarssektoren
  • Erfaring og kunnskap om prosjektmetodikk og smidige metoder, herunder PRINSIX
  • God forståelse for informasjonssikkerhet.

 

Personlige egenskaper:

 • Høy gjennomføringsevne.
 • God evne til samarbeid, koordinering og kommunikasjon.
 • God strategisk forståelse
 • Lederegenskaper.

 

Vi kan tilby:

 • Samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En av Norges mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø hvor kompetanse verdsettes
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til trening i arbeidstiden
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Moderne kontorlokaler få minutters gange fra Oslo S


Stillingen er plassert som avdelingsdirektør. Stillingen lønnes i lønnsspenn kr. 967 400 – 1 225 900,- (Ltr 86-97) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nasjonale og NATO nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.