Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Prosjektcontroller 

Offentlig forvaltning

Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfylt arbeidshverdag i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag? - og spennende karrieremuligheter som controller innen prosjekt og IKT?  

Vi søker en prosjektkontroller som vil være med å utvikle Sykehuspartner HF. Sykehuspartner er en sentral bidragsyter både for utvikling av nye løsninger og gjennomføring av prioriterte programmer og prosjekter i Helse Sør-Øst. IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag. Gjennom prosjektene i program STIM bygger Sykehuspartner en moderne IKT-infrastruktur for å møte sykehusenes behov for innovasjon og digitalisering. Sykehuspartner HF leverer fremtidsrettede og effektive IT løsninger som bidrar til at helsepersonell får fokusert på hovedoppgaven; pasientbehandling

Som prosjektcontroller hos oss vil du bistå med økonomistyringen i prosjektene. Du vil arbeide med business case, budsjett, usikkerhetsvurderinger, månedlig statusrapportering og fremdrift i prosjektene.  

Du er grundig og presis i din utøvelse og har høyt fokus på gjennomføring, samt rapportering og presentasjon av relevant informasjon. Du samarbeider og kommuniserer godt og liker å jobbe med en kombinasjon av prosjektoppfølging, analyser og rapportering.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en støtte for program- og prosjektledere og delta aktivt i prosjektarbeidet, med hovedansvar for finansiell rapportering og oppfølging
 • Sikre økonomisk styring og fremdriftsrapportering på IKT-prosjekter. Kvalitetssikre investeringer og driftskostnader i prosjektene
 • Rapportere resultater og analyse til programledelse og øvrige interessenter
 • Bidra ved utarbeiding av business case, usikkerhetsanalyser og oppfølging av avtaler
 • Være aktiv bidragsyter i prosesser med å etablere budsjett og økonomisk langtidsplan
 • Jobbe aktivt med identifisering av gevinster fra prosjektene og bidra til realisering av disse

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse på minimum bachelornivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra revisjon, controlling, analyse eller konsulentvirksomhet
 • Erfaring fra å arbeide med prosjekter
 • God forretningsforståelse
 • Erfaring med ledelsesrapportering,
 • Sterk interesse og forståelse for IT, digitalisering og SaaS
 • God kjennskap til bruk av økonomi-/rapporteringssystemer og MS Office, spesielt Excel. 

Personlige egenskaper:

For å lykkes og trives i rollen må du være analytisk, ha solid forretningsforståelse og være forbedringsorientert. Du må ha forståelse for kostnadsdrivere og samtidig ha evnen til å se hele bildet. Videre er du strukturert og målrettet i ditt arbeid og har stor gjennomføringsevne. Som person er du positiv, imøtekommende og omgjengelig. Du kommuniserer godt med alle nødvendige parter.

Vi tilbyr:

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Konkurransedyktige betingelser med gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Et godt og humørfylt arbeidsmiljø, med dynamikk og høyt arbeidstempo
 • Gode utviklingsmuligheter i et stort firma
 • Fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for bruk av delvis hjemmekontor etter avtale

 Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.