Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Prosjektarbeider i forskningsprosjekt

Offentlig forvaltning

Avdeling for rettsmedisinske fag har viktige samfunnsoppgaver innen fagområdene rettspatologi og klinisk rettsmedisin, rettsgenetikk og rettstoksikologi. Avdelingen driver en utstrakt oppdragsvirksomhet innen undersøkelse av biologisk materiale og sakkyndig beskrivelse av resultater og deres betydning. Vi utvikler metoder og gir faglige råd. Resultatene og rådene anvendes i beslutninger innen rettsvesenet og i annen offentlig forvaltning. Vi driver betydningsfull forskning og fagutvikling innen alle våre fagområder. Avdelingen er del av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Seksjon for rettsmedisinsk forskning jobber med å omsette ulike typer data til informasjon for å belyse spesifikke rettsmedisinske problemstillinger. En del av informasjonen fra prosjektene omsettes til sannsynligheter, prediksjoner eller sammenligninger, for å støtte beslutningstagere i rettssystemet, politiet eller forvaltningen. Seksjonen har også mer generell forskning som belyser viktige temaer innen helse, biologiske mekanismer, analytisk kjemi, epidemiologi, skademekanismer og dødsårsaker. Seksjonen er delt inn i fire enheter: Enhet for biologi, Enhet for epidemiologi, Enhet for genetikk og Enhet for statistikk og modellering.

Stillingen som prosjektarbeider i forskningsprosjekt er knyttet til Enhet for epidemiologi. I denne enheten jobber vi med forskning på helsekonsekvensene av alkohol- og rusmiddelbruk. Dette inkluderer studier av risikofaktorer, sykdom og tidlig død knyttet til alkohol og rusmidler.

Om stillingen:
Vi skal i perioden 2024-2025 gjennomføre en såkalt «veikantundersøkelse» for å kartlegge omfanget av rusmiddelbruk blant tilfeldige bil- og motorsykkelførere i trafikken. I den forbindelsen lyses det ut et engasjement som prosjektarbeider i 100 % stilling med oppstart 01.09.2024 eller etter avtale og med varighet til 30.11.2025. I denne stillingen vil man ha en sentral rolle i rekruteringen av deltagere til forskningsprosjektet. Dette innebærer at man periodevis gjennom et år jobber ute langs veien for å rekruttere deltagere.

Forskningsprosjektet vil være et samarbeid med Politiet som stopper tilfeldige førere i trafikken for kontroll. Etter politiets kontroll overtar prosjektarbeiderne, og spør om førerne vil delta i prosjektet. Førerne som deltar avgir en spyttprøve og et kort spørreskjema fylles ut.
Rekrutteringen vil foregå i Østlandsområdet (inkludert Oslo) og på Vestlandet. Det blir ca. 12 fem-dagers perioder med datainnsamling langs veien, som vil inkludere noe kveld-, natt- og helgearbeid. Denne stillingen vil også bestå av laboratoriearbeid i form av analyse av spyttprøver som samles inn fra deltagere i prosjektet.

Synes DU dette høres spennende ut? Da vil vi gjerne høre fra nettopp DEG, og ser frem til å få DEG som vår nye kollega. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole/ Bachelor fortrinnsvis innen analytisk kjemi.
 • Analytisk erfaring, inkludert erfaring med prøveopparbeidelsesteknikker og kromatografiske analyser i biologisk materiale.
 • Instrumentell erfaring.
 • Førerkort klasse B er et krav.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibel.
 • Evne til å ta initiativ og selvstendig arbeid.
 • Jobben med å rekruttere deltagere til forskningsprosjektet vil foregå ute langs veien, derfor er det en forutsetning at du liker å jobbe ute.
 • God muntlig formuleringsevne på norske og engelsk.

Vi tilbyr:

 • Engasjement av 15 måneders varighet i forskningsprosjekt.
 • En unik og interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver.
 • En arbeidsplass med god kollegastøtte og et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • Lønn etter avtale.