Ledig stilling

Trondheim Kommune

Prosjektansvarlig

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å ha prosjektansvar for noen av kommunens aller mest spennende infrastrukturprosjekter?

Nå søker vi en prosjektansvarlig som ønsker å ta det overordnede ansvaret for flere av våre prosjekter som tilrettelegger for blant annet sykkel, gange, kollektiv og trafikksikkerhet. I denne stillingen får du være med å sikre gjennomføringskraft og kvalitet, samt planlegge og sette sammen prosjekter i porteføljen for best mulig måloppnåelse.

En rekke spennende samferdselsprosjekter skal realiseres i årene som kommer og vi har behov for å øke kapasiteten. Til det søker vi en prosjektansvarlig til en fast 100 prosent stilling, med oppstart så snart som mulig.

Om arbeidsgiveren:
Mobilitets- og samferdselsenheten er en av fire enheter innen kommunens virksomhetsområde Næring, samferdsel, klima og miljø. Vi har ansvar for å lage overordnede, kommunale samferdselsplaner, og for planlegging av kommunens miljøpakkeprosjekter. Mobilitets- og samferdselsenheten skal bidra til en moderne og bærekraftig transportutvikling, der målet er at Trondheim blir en bedre og grønnere by å ferdes i.

Har du lyst til å være med på å utvikle byen vår til en bedre by å bo og ferdes i?

Hos oss vil du bli del av et inkluderende, positivt og framoverlent kompetansemiljø med stort engasjement for å løse vårt viktige samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver:

I Prosjektavdelingen jobber vi hovedsakelig med infrastrukturprosjekter i tidlig fase av planleggingen, det vil si i konseptutvikling, forprosjekt og regulering.
Som prosjektansvarlig skal du ivareta vår rolle som prosjekteier og sikre måloppnåelse i din tildelte prosjektportefølje. Det følger ikke med personalansvar til stillingen og ressursfordeling avgjøres i samråd med enhetsleder og avdelingsleder. Som prosjektansvarlig deltar man fast i avdelingens driftsmøter og følger opp og støtter prosjektlederne for tildelte prosjekter. 
Andre relevante arbeidsoppgaver vil være:

 • fatte beslutninger innenfor prosjektansvarliges mandat
 • sikre fremdrift og måloppnåelse i prosjekt
 • overordnet oversikt og rapportering på alle tildelte prosjekt
 • koordinere ressurser og sikre ressurstilgang for tildelte prosjekt
 • være en støttespiller og rådgiver for prosjektleder
 • bidra med din kompetanse i aktuelle prosjekt (avhengig av kompetanse) 
 • ved behov få tildelt prosjektlederansvar i enkeltprosjekter
 • Delansvar for porteføljestyring ved enheten:
  • sette sammen og planlegge prosjekter i porteføljen for best mulig måloppnåelse og effektiv gjennomføring og ressursbruk
  • prioritere og utarbeide grunnlag for prosjektinnspill til Miljøpakkens budsjett
  • løpende vurdering og rapportering av status og sammensetning av prosjektporteføljen

Stillingen vektlegger evnen til å håndtere overordnet planlegging og å holde i flere tråder samtidig. Som prosjektansvarlig vil du måtte samhandle med andre interessenter som for eksempel fylkeskommunen og andre enheter i kommunen.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning innen ingeniørfag som sivilingeniør veg eller transport, eller arealplanlegging, økonomi eller prosjektledelse.
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med overordnet planlegging, ledelse og koordinering av prosjekter, herunder sikre fremdrift og måloppnåelse, styre ressurstilgang, rapportering og beslutningstaking.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Erfaring med porteføljestyring av infrastruktur- og samferdselsprosjekter.
 • Kjennskap til politiske prosesser vil være en fordel.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som trives med ansvar og liker å ta beslutninger. Du trives med å bidra i mange ulike prosjekter fremfor å jobbe i dybden på færre. 
Du er god til å samarbeide med andre og evner å skape tillit og gode relasjoner, samtidig som du er god til å planlegge, strukturere og koordinere for å holde fremdrift. 

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig miljø
 • Store muligheter for å påvirke egen og enhetens arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Konkurransedyktige betingelser