Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Prosessingeniør i legemiddelproduksjon

Offentlig forvaltning

Vi ser etter deg som ønsker å ta aktiv del i drift og utvikling av legemiddelproduksjon i våre sykehusapotek  

I Sykehusapotekene HF kan du bli en del av et helseforetak som utgjør en forskjell. Våre sykehusapotek produserer legemidler til pasienter på sykehusene i hele Helse Sør-Øst.  For å få det til må vi ha lokaler og produksjonsutstyr som fungerer og oppfyller gjeldende krav. Samtidig er regionen i en rivende utvikling der både nye sykehus- og sykehusapotek etableres og virksomheten digitaliseres og robotiseres. Vi har behov for noen som kan koordinere denne utviklingen for produksjonsprosessene tilknyttet endoser og lukket legemiddelsløyfe, i tett samarbeid med våre sykehusapotek i Helse Sør-Øst. 

Sykehusapoteket i Skien har tillatelse fra Statens Legemiddelverk til å ompakke kommersielt tilgjengelig legemidler til scannbare identifiserbare endoser. Videresalg er til alle sykehus i HSØ. Produksjonen foregår i anlegg lokalisert på sykehusapoteket og ble vesentlig oppgradert og ombygget i 2014. Per i dag er produksjonen ivaretatt av 4 pakkemaskiner som driftes av cirka 20 ansatte. Produksjonslinjen har de siste årene vært under stor utvikling for å imøtekomme den økende etterspørselen.

Dine viktigste oppgaver hos oss vil være å sikre produksjonsfasilitetene for endoser og i samarbeid med våre sykehusapotek identifisere forbedringsmuligheter i måten vi jobber på, og hvilket utstyr vi skal ha herunder etablering av nye produksjonssteder. I tillegg må du gi råd slik at våre lokaler i nye sykehusbygg tilpasses våre arbeidsprosesser, GMP-krav og vår utstyrspark. Du vil også fungere som fagressurs i offentlige anbud om innkjøp av nytt utstyr i samarbeid med andre fagressurser og vår innkjøpsavdeling.

Vi ser etter deg som har erfaring fra produksjonsbedrifter eller innenfor prosessteknologi. Du trenger ikke ha erfaring med legemiddelproduksjon, men gjerne ha en bakgrunn som gjør deg i stand til å forstå hvordan våre prosesser foregår. Gode samarbeidsevner er viktig, samt evne til å kjøre gode prosesser med både interne og eksterne partnere for å finne de beste løsningene. Prosjektlederkompetanse og evne til å drive fremdrift er sentralt.

I Sykehusapotekene HF vil du møte stor fagkompetanse og et brennende ønske om å sikre best mulig legemiddelbehandling. Hos oss vil du ha stor påvirkning og utviklingsmuligheter samt en sentral stilling i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag. 

Stillingen har fleksibelt arbeidssted i Skien og Oslo eller hjemmekontor etter behov, tilstedeværelse i Skien må påregnes spesielt i starten. 

Arbeidsoppgaver:

Lede identifisering og gjennomføring av effektiviseringstiltak i produksjonslinjen (LEAN)
Systemansvar for IT verktøy relatert til produksjon og produksjonskapasitet 
Bistå i utarbeidelse av kravspesifikasjoner og delta i anbudsprosesser av nytt utstyr
Ha en proaktiv dialog med samarbeidspartnere som Sykehuspartner, leverandører etc 
Bistå med GMP-rådgivning og validering av renrom og nytt utstyr. 
Samkjøre utstyrsparken for endoseproduksjon på alle våre lokasjoner 
Delta med fagkompetanse ved ombygninger eller nybygg av produksjonsrom, og bidra i koordinering mot arkitekt og prosjektering innen bygningsstruktur og tekniske fag
Deltakelse i prosjekter internt og eksternt

Kvalifikasjoner:

Høyere utdanning innen for eksempel ingeniør/tekniske fag/helse/farmasi
Erfaring med prosjektarbeid og oppfølging av produksjonsutstyr vil være en fordel
Kjennskap til GMP
Erfaring fra helsesektoren vil være en fordel, men ingen forutsetning
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk
God teknisk forståelse

Personlige egenskaper:

Rask til å tilegne seg kunnskap om systemløsninger, hvordan de benyttes og kan forbedres
Selvgående og målrettet, tar eierskap til tildelte ansvarsområder og initiativ til å finne løsninger
Gode samarbeidsevner
Jobber systematisk med evne til å håndtere flere baller i luften samtidig

Vi tilbyr:

En utfordrende stilling i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag
Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre i spennende tverrfaglig miljø og prosjekter sammen med dyktige medarbeidere
Muligheter til å jobbe med ny teknologi og fremtidens legemiddelhåndtering i spesialisthelsetjenesten
Fokus på kompetanseutvikling
Godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger