Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vaksdal kommune

Programrettleiar ved VIS

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Programrettleiar

Spanande stilling som programrettleiar knytt til introduksjonsprogrammet for busette flyktningar.

Har du 3-årig høgskuleutdanning innan relevant fagfelt , er utåtvent, initiativrik og løysingsorientert?

Då kan det vere deg vi leitar etter! Stillinga fylgjer kalenderåret.

Vaksdal kommune har frå 1.12.23 ledig 100 % stilling som programrettleiar ved Vaksdal Integreringssenter - VIS. Stillinga er ei prosjektstilling med varigheit på 1 år med mogelegheit for forlenging.

Flyktningtenesta er del av eininga Barnehage, kultur og inkludering og samarbeider tett med andre kommunale tenester, frivilligheita og private aktørar.

Arbeidsoppgåver

 • Administrasjon
 • Oppfølging av språk-/arbeidspraksis
 • Jobbrelatert norskundervisning
 • Arbeidsretta undervisning med oppfølging på arbeidsplassar
 • Rettleiing og informasjonsarbeid for vaksne flyktningar, både individuelt og i grupper

Krav til kompetanse

Godkjent høgskule/universitetsutdanning som er fagleg relevant for stillinga.

Det er ønskjeleg med utdanning innan norsk som andrespråk/migrasjonspedagogikk og/eller erfaring innan området.

Personlege eigenskapar

Vi legg stor vekt på personlege eigenskapar og leiter etter deg som er utadvent, initiativrik og løysningsorientert. Du må evne å tenkja nytt og våga å sette i gang prosjekt utan at fasiten er klar. Du må og ha evne til å arbeide sjølvstendig og i team. Ikkje minst, du må evna å gjennomføra dei mål som er satt. At du er stabil og påliteleg er ei føremon.

Me ynskjer ein fleksibel og engasjert person som også evnar å arbeide sjølvstendig og å stå i ulike daglege utfordringar. Gode kommunikasjonsferdigheiter er sjølvsagt. 

Personlege eigenskapar vert vektlagt, med særskilt fokus på gode samarbeidsevner, samt evne til å ta ansvar i ein travel kvardag.

Vaksdal kommune kan tilby

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Individuell oppfølging
 • Moglegheiter for støtte til etter- og vidareutdanning
 • Løn i tråd med tariffavtaleverk

Slik søkjer du

Klikk på "send søknad" og følg vidare instruksjonar.
Har du søkt på stilling i Vaksdal via EasyCruit før er brukarnamn ofte e-posten du brukte.
Treng du hjelp, kan du venda deg til innbyggarservice på telefon 56594400