Ledig stilling

Sunnfjord kommune

Programrådgjevar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vaksenopplæring og Integrering har ansvar for busetjing av flyktningar i Sunnfjord Kommune, introduksjonsprogram for nykomne flyktningar,  norskopplæring for vaksne innvandrarar og grunnskule for vaksne. Pr 1.8.2022  er det om lag 50 deltakarar i introduksjonsprogrammet og om lag 100 deltakarar i norskopplæringa.

Grunna stor auke i talet på deltakarar i introduksjonsprogrammet for nykomne flyktningar i Sunnfjord Kommune, treng Vaksenopplæring og Integrering ny programrådgjevar. Vi kan tilby varierte og spennande oppgåver innan eit viktig samfunnsområde.

Vi har ledig stilling for programrådgjevar: 
 • 100 % fast stilling snarast
 • 100 % mellombels stilling frå snarast med varigheit i 6 månader 
Arbeidsoppgåver: 


Arbeidsoppgåvene er spanande og varierte og består blant anna av:

 • busetjing av nykomne flyktningar
 • rettleiing og tett oppfølging av deltakarar i introduksjonsprogrammet
 • bu-rettleiing
 • kontakt med NAV og andre aktuelle instansar i høve kvalifisering
 • sakshandsaming
 • heimebesøk 
 • planlegging og gjennomføring av kvalifiserande tiltak
Vi søker deg som har: 
 • relevant høgare utdanning frå høgskule/universitet, minimum bachelorgrad (Relevant praksis kan kompensere for kravet om utdanning)  
 • erfaring med liknande arbeid med flyktningar er ein fordel
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • gode nynorskkunnskapar 
 • god norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • gode engelskkunnskapar 
 • gode IKT-kunnskapar - erfaring med fagsystema IMDI-nett og Visma er ønskeleg 
 • Førarkort klasse B

Du må legge fram godjent politiattest av ny dato før du tiltrer stillinga

Vi søker deg som kan:
 • jobbe sjølvstendig og i team
 • jobbe i eit hektisk, utfordrande og fleirkulturelt miljø
 • jobbe strukturert og målretta
 • utøve stro fleksibilitet og ha gode samarbeidsevner
Vi tilbyr: 
 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover, reglar og tariffatalar
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

Velkomen som søkar!

Du må søke elektronisk.