• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0985, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4963324
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Programrådgiver i Introduksjonsprogrammet

Offentlig forvaltning

 

Nav Stovner sitt overordna mål er å gi mennesker muligheter til arbeid, aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. Nav Stovner har cirka 120  kommunale og statlige medarbeidere med et felles publikumsmottak. Vårt viktigste oppdrag er å sikre inntektssikring,  bidra til bedre levekår og forebygge utenforskap
Kontoret er inne i en spennende utviklingsprosess, og vi ønsker deltakelse fra våre medarbeidere i prosessen.  

Oslo kommune skal bosette mange flyktninger i 2023. Målet med introduksjonsprogrammet er at nyankomne innvandrere som deltar i ordningen skal få arbeid og/eller starte i utdanning. Programveilederes oppgave er å styrke nyankomne flyktninger mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet. Norskundervisning og tett kontakt med arbeidsliv er to helt sentrale faktorer i arbeidet. Vi søker etter deg som har engasjement, kreativitet, har fokus på ressursmobilisering og flyktningens potensiale. Programrådgiveren vil inngå i et team med en faglig leder, en programrådgiver og en flyktningkonsulent. Til teamet ligger også bosettingsarbeid som skjer i samarbeid med øvrige ansatte i bydelen. 

Det er aktuelt med snarlig oppstart. Stillingen er midlertidig i 12 måneder med mulighet for forlengelse. 

Kun digitale søknader via Webcruiter vil bli vurdert.

Intervju vil foregå i uke 6 og 7. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge, veilede og samarbeide med deltakere i introduksjonsprogrammet samt evt. flyktninger som omfattes av integreringstilskuddsperioden
 • Målrettet samarbeid med flyktningene for at de skal komme ut i arbeid eller utdanning
 • Ha et helhetlig fokus på livssituasjon bl.a familie- helse og økonomi
 • Utarbeide integreringsplan sammen med flyktningen
 • Sikre progresjon og kvalitet og med dette riktig tiltakskjeding og samarbeid med flere aktører bl.a. arbeidsgivere 
 • Fatte vedtak og saksbehandle jf. Integreringsloven samt bruke statlig og kommunalt fagsystem
 • Rapportering på egen portefølge
 • Planlegging og gjennomføring av temabasert kurs for deltakere i grupper
 • Bosettingsarbeid kan tilkomme

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sosialt arbeid , evt. annen relevant høyskole/universitetsutdanning
 • Erfaring med introduksjonsprogrammet og kjennskap til Integreringsloven og dens målsettinger samt Nav kontorets
  tiltaks- og virkemiddelapparat
 • Erfaring med kvalifiseringsarbeid, arbeidsformidling og tett oppfølging av personer med innvandrerbakgrunn
 • Erfaring med saksbehandling og veiledningskompetanse
 • Kompetanse på flerkulturell forståelse 
 • God IKT - ferdigheter og erfaring med aktuelle fagsystemer                
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

 • Du liker å arbeide med  mennesker og er god til å samhandle med med brukere og samarbeidspartnere
 • Du har evnen til å arbeide målrettet, selvstendig og strukturert samt god lagspiller
 • Du har evne til å kunne sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og tilegne deg ny kunnskap
 • Du har evne til å se muligheter fremfor begrensninger og fremmer mestring
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Trivelig arbeidsmiljø, spennende samarbeidspartnere og gode utviklingsmuligheter
 • Kollegaer med høy faglig kompetanse
 • En samfunnsnyttig og meningsfull arbeidshverdag
 • Lønnsramme 2208 ( lønnstrinn 35-44 etter ansiennitet ) 
 • 37,5 timers arbeidsuke med fleksitidsordning

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0985, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4963324
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune