• Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6690, AURE
  AURE
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4665020
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune
 • Oppdatert 11.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Aure kommune

Programrådgiver

Offentlig forvaltning

Ved Aure voksenopplæring/ flyktingetjenesten (AVF) er det ledig 100 prosent stilling som programrådgiver, 1 års engasjement med mulighet til forlengelse.

AVF er en mangfoldig enhet med tverrfaglig kompetanse, og vi jobber i et bredt og spennende integrerings- og inkluderingsmiljø.
Enheten har lang erfaring med kvalifisering og norskopplæring og har fokus på å jobbe utadrettet, helhetlig og familierettet. Vi er opptatt av å skape trygge og positive relasjoner og tar utgangspunkt i ressursene hos den enkelte. 

AVF har det koordinerende ansvaret for bosetting og kvalifisering av nybosatte flyktninger i Aure. Programrådgivere i bosettingsteamet forbereder boligen, ivaretar nødvendige formaliteter, tar imot nye flyktninger og jobber derfor mye utadrettet. Videre jobber de med å skape en trygg overgang til oppstart i introduksjonsprogrammet. Flyktningene får bistand til å bli kjent sitt nærmiljø og settes i kontakt med viktige aktører som helse, bank, barnehage og skole.  

Kvalifisering til utdanning eller jobb skjer gjennom introduksjonsprogrammet. Dette er et lovpålagt program med ulik lengde og ulikt innhold ut fra bakgrunn og mål hos den enkelte. Programrådgivere jobber med veiledning, introduksjon til det norske samfunnet samt individuell tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram. Ut over dette har programrådgivere ansvar for å utvikle og gjennomføre ulike kurs og tiltak knyttet til jobb, utdanning, livsmestring og nettverk.

Arbeidet omfatter et utadrettet samarbeid med andre offentlige etater, privat næringsliv og frivilligheten. Annen utadrettet informasjonsvirksomhet må påregnes. Noe kveldsarbeid i forbindelse med bosetting av flyktninger kan forekomme.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinering av bosetting
 • Koordinering av program for deltakere i introduksjonsprogram
 • Ansvar for individuell tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av programløpet for et antall deltakere
 • Kartlegging, veiledning og informasjonsarbeid
 • Koordinering av samarbeid med andre enheter og frivilligheten
 • Saksbehandling og journalføring
 • Planlegging, gjennomføring og utvikling av ulike kurs og tiltak i introduksjonsprogrammet, inkludert praksisanskaffelse -og oppfølging

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen sosialt arbeid, annen relevant utdanning eller erfaring fra saksbehandling
 • Gode relasjons- og samhandlingsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for målgruppen
 • Fleksibilitet og evne til raskt å sette seg inn i oppgaver
 • Åpen, nysgjerrig og med evne til nytenking
 • Å kunne stå i krevende situasjoner og ha tette relasjoner til mennesker i krise
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsevner er vesentlig da teamet jobber tett sammen 
 • Evne til etisk refleksjon rundt tjenesteutøvelsen og god rolleforståelse
 • Personlige egenskaper og ferdigheter vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i enhet med mye kompetanse på kvalifisering og integrering i en utadretta kommune
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Aure kommunes lokale avtaler

Tilsetting skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Søknad sendes
Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju). Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

 

 

 • Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6690, AURE
  AURE
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4665020
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune
 • Oppdatert 11.06.2022