Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Programleder - Plattform, IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst.

Offentlig forvaltning

I 2018 fikk Sykehuspartner HF i oppdrag å etablere et program for standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Program STIM hadde oppstart 1. januar 2019. Programperioden er 2019 - 2023.

I henhold til målbildet skal programmet levere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene. Administrerende direktør i Sykehuspartner HF er programeier.

Programledelsen er ansvarlige for gjennomføringen av programmet, herunder etablere, gjennomføre og avslutte prosjekter i henhold til programmets mandat. Gjennomføringen baseres på prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst og metodikken Managing Successful Programmes (MSP).

Program STIM har tre hoveddeler i sin organisasjon:
-          Prosjektområde Nettverk og Telekom
-          Prosjektområde Plattform
-          Fellesfaglige områder og programkontor
 
STIM har en overordnet programleder. I tillegg er det en programleder for hvert av prosjektområdene. Leder for Fellesfaglige områder og programkontor rapporterer til overordnet programleder. Programleder for Plattform har sagt opp sin stilling og vi har behov for en ny programleder.

Prosjektene som inngår i området Plattform er:

-          Felles plattform trinn 1 og 2
-          Tjenestemigrering
-          Regional testplattform
-          Plattform for moderne tjenesteutvikling
 
Alle prosjektene har dedikerte prosjektledere og får mye støtte fra programkontoret og de fellesfaglige områdene (informasjonssikkerhet, arkitektur, prosess og endringsledelse) Programområdet har et budsjett på 175 mill i 2022.
 
Stillingen som programleder er fast og inngår i avdeling Program og porteføljestyring. Avdelingen tilhører virksomhetsområdet Prosjekttjenester og leverandørstyring.

Arbeidsoppgaver:

Programleder for Plattform inngår i STIM programledelse og har følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Operativt ansvarlig for at prosjektene innenfor programområdene standardisering og modernisering leverer iht prosjektenes mandat og effekter, samt programmets målbilde og gevinster.
 • Ansvarlig for at prosjektene følger metoder og krav fra felles fagområder og utnytter disse til å sikre god prosjektgjennomføring.
 • Eskaleringspunkt for prosjektledere.
 • Ansvar for å sikre et godt samarbeid med prosjekteiere slik at de samlet styrker og styrer prosjektenes gjennomføring.
 • Ansvarlig for at prosjektene tar hensyn til krav fra mottakerne av leveransene og føringer fra felles faglige områder relatert til prosjektene (eks arkitektur, informasjonssikkerhet og økonomi).
 • Følge opp at prosjektenes samlede avhengigheter avklares i samråd med linje og foretak.
 • Ansvarlig for at prosjektenes gevinster kommuniseres.
 • Styringsmyndighet overfor prosjekter i hvert programområde.
 • Foreslå nye prosjekter overfor programleder og -eier. 

Kvalifikasjoner:

 • God på samhandling intern i STIM og med linjeorganisasjonen og andre interessenter.
 • Ledelse, Program- og prosjektledererfaring fra større, komplekse organisasjoner, gjerne innen IKT.
 • God økonomi forståelse innen prosjektfinansiering og -rapportering.
 • God forståelse for IT-infrastruktur innenfor moderne plattformer og kommunikasjon.
 • Erfaring med ivareta samspillet mellom teknologi og forretning, herunder arbeid med effektstyring.
 • Evne til å formidle teknologi til ikke teknologer.
 • Erfaring med å ivareta komplekse avhengigheter mellom prosjektene i programmet, med eksterne prosjekter og overfor linjeorganisasjon.
 • Ha god kunnskap om program- og prosjektmetodikk (MSP/PRINCE2/Prosjektveiviseren).
 • Erfaring med gjennomføring av prosjekter etter smidig metodikk (eks SCRUM/KANBAN).
 • Erfaring med å anvende endringsledelse (PROSCI/ADKAR) som del av prosjektgjennomføringen.

Personlige egenskaper:

 • Meget god samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Evne til å sikre fremdrift og forstå sammenhenger og avhengigheter
 • Være strukturert i sin tilnærming til arbeidsoppgavene
 • Være en motivator
 • Trives med utfordringer og tidvis stort arbeidspress
 • Evne til kreativ problemløsning 

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet og utfordrende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Mulighet til å være med å understøtte fremtidens helsetjenester gjennom bruk av IKT
 • Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lokaler i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.