Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2378258
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Programleder digitalisering - Kongsbergregionen

Kongsbergregionen er et samarbeids- og interesseorgan for 7 samarbeidende kommuner som arbeider for utvikling gjennom samarbeid - der samarbeid og regional posisjon kan gi hensikt i kommunenes utviklingsarbeid. Kongsbergregionen jobber med prosjekter innen tjenesteinnovasjons, nærings- og samfunnsutvikling og kommunikasjon. Les mer om regionsamarbeidet på www.kongsbergregionen.no

 

Om digitaliseringssamarbeidet i Kongsbergregionen:

Kommunene i Kongsbergregionen har samarbeidet om digitalisering i mange år. Kommunene har høye ambisjoner om å levere gode digitale tjenester til våre innbyggere og å levere gode digitale verktøy til våre ansatte. Kommunene i regionen ønsker å være i front nasjonalt på digitalisering.

Kommunene har etablert en felles digitaliseringsstrategi for 2020 – 2023 og felles handlingsplan for samme periode med følgende satsningsområder:  

 • helse- og omsorg
 • oppvekst
 • teknisk
 • tverrsektorielt

 

Kort om stillingen

100% fast stilling som skal lede arbeidet med digitaliseringen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Varighet inntil 4 år. Kontorsted er Kongsberg. 

 

Vi tilbyr

 En spennende og tidsaktuell stilling som bidrar til å gjøre en forskjell for kommunene

 • Gode muligheter for selvutvikling 
 • Variert arbeidsdag
 • Et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kolleger
 • Fleksitidsordning
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk for kommunesektoren
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 

 Innhold i stillingen 

 Vi søker etter en dyktig og engasjert Programleder som skal arbeide både strategisk og operasjonelt og bidra til å løse følgende behov i kommunene: 

 • Enklere administrasjon av nøkler til hjemmeboende
 • Effektivisere arbeidet med å lage arbeidslister og forbedre ressursstyringen
 • Øke brukermedvirkningen og forenkle samhandling med hjemmeboende
 • Redusere tidsforbruk til kjøring til hjemmeboende
 • Forbedre administrasjon av og tilgang til medisinske forbruksvarer o.l
 • Enklere tilgang til oppdaterte brukeropplysninger ved hjemmebesøk
 • Bedre digital samhandling med fastleger og spesialisthelsetjenesten 
 • Det må påregnes en del reisevirksomhet.   


Konkret vil arbeidet i hovedsak innebære anskaffelse og implementering av nye digitale løsninger/komponenter som bidrar til å løse kommunenes ovennevnte behov. Planen vurderes årlig av det regionale helse- og omsorgsnettverket, og behovene kan endres underveis

 

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå fra høyskole eller universitet. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • Den som ansettes må ha førerkort og disponere bil.

 

Ønsket kompetanse

 • Du har god teknisk og organisatorisk forståelse og god fagkunnskap om digitalisering og IKT.
 • Du har god kjennskap til kommunale helse- og omsorgstjenester og hvordan kommuner kan hente ut gevinster ved digitalisering i helse- og omsorgstjenestene.
 • Du kan fasilitere gode prosesser relatert til beslutninger om teknologi og arbeidsprosesser på tvers av kommunene.
 • Du har erfaring med innkjøp, kontrakter og oppfølging av eksterne (IT) tjenester.


Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig på mulighetene som ligger i ny teknologi.
 • Du er selvstendig, åpen og inkluderende og evner å skape tillit.
 • Du skaper entusiasme og motivasjon og oppnår resultater.
 • Du er kunnskapsorientert, opptatt av læring, forbedring og fornying.
 • Du har god arbeidskapasitet 

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

 Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsbergregionen, med arbeidssted Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.