• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4083248
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Produktansvarlig velferdsteknologi

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjeneste?

Oslo kommune gjennomfører en betydelige satsing for å gjøre velferdsteknologi til en integrert del av pleie- og omsorgstilbudet og nå trenger vi en ny medarbeider i produktansvarsteamet.

Etablering av velferdsteknologi som en del av tjenestetilbudet i Oslo kommune skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser opplever trygghet, mestring av egen livssituasjon og mulighet for aktiv deltakelse i samfunnet. Alle bydeler skal tilby den samme teknologien, og teknologien skal samhandle med og være tilpasset en felles informasjonsinfrastruktur.

Helseetaten, ved seksjon for velferdsteknologi, har det operasjonelle ansvaret for organisering og implementering av velferdsteknologi i Oslo kommune. Her har vi samlet en felles forvaltning for velferdsteknologiløsninger og velferdsteknologikomponenter i hele kommunen, med fokus på trygg skalering i hele verdikjeden, løsningene skal være tilgjengelige, nyttige og sikre! For å få til dette kreves det kompetanse om informasjonssikkerhet og personvern, evne til å holde oversikt i komplekse «systemlandskap» og samtidig ikke miste fokuset på sluttbrukerbehovene.

For å bidra til å sikre god forståelse av brukerbehov, benytter vi tjenestedesign inn i våre prosjekter. Vi trenger deg som evner å sette sluttbrukeren/kunden i fokus og vekke engasjement for våre innbyggere og deres opplevelser og behov i møte med tjenestene og på denne måten bidra til utvikling av nytenkende konsepter og forslag.
Verden rundt oss er i stadig utvikling og vi ønsker at du har erfaring med å jobbe etter prinsippene for «smidig metode». Vi ønsker oss også at du har erfaring fra prosjektledelse og har kjennskap til Prosjektveiviseren fra Difi og Prince2.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse eller delprosjektledelse ved innføring av velferdsteknologi i Oslo kommune, gjennom etablerte modeller.
 • Bruke tjenestedesign inn i våre utviklings- og innføringsprosjekter.
 • Bidra til samarbeid på tvers av tjenester og virksomheter, og involvering av interessenter og målgrupper for å jobbe mot felles mål
 • Identifisere mulige organisatoriske utfordringer og barrierer, se på muligheter for måloppnåelse, og planlegge tiltak for å adressere disse
 • Sammen med tjenestene utvikle forslag til nye arbeidsprosesser og strukturer med utgangspunkt i brukerbehov.
 • Bidra i kontinuerlig forbedring av forvaltningsrutinene, dokumentere prosesser og prioritere endringer i samarbeid med leverandører og bydelene
 • Utarbeide behovsbeskrivelser og følge opp leveranser fra systemleverandør
 • Følge opp leverandører i henhold til avtaler inngått ved anskaffelse. 
 • Delta i akseptansetest av nye programversjoner og velferdsteknologiløsninger, samt bidra i ROS-vurderinger og DPIA av løsningene
 • Utarbeidelse og vedlikehold av enhetlig dokumentasjon og rutiner.
 • Utarbeide og formidle informasjon, gjennomføre opplæring, kurs og lede arbeidsgrupper

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innenfor produkt/tjenestedesign, helse-, sosial-, samfunnsvitenskap eller IT. 
 • Kompetanse og erfaring innen informasjons-, opplærings- og dokumentasjonsarbeid
 • Kompetanse og erfaring i å lede arbeidsgrupper
 • Erfaring fra prosjektledelse og bruk av Prosjektveiviseren fra Difi eller Prince2 er ønskelig
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra å jobbe med tjenestedesign i tverrfaglige team
 • Erfaring fra prosjekter innenfor offentlig sektor, gjerne i komplekse organisasjoner vil telle positivt
 • Erfaring fra implementering, test og forvaltning av applikasjoner, med vekt på velferdsteknologiløsninger i offentlig sektor er en fordel.
 • Kjennskap til Oslo kommune, helse- og omsorgssektoren generelt og velferdsteknologi spesielt er en fordel
 • Kompetanse om og erfaring fra gjennomføring av Risiko- og Sårbarhetsvurderinger, både av teknologien og tjenesten/forvaltningen, samt Personvernkonsekvensvurderinger er en fordel
 • Erfaring med å jobbe etter prinsippene for «smidig metode» teller positivt

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon både muntlig og skriftlig
 • Beslutningsdyktighet, og tydelighet på prioriteringer og mål
 • Strukturert, analytisk og glad i å dokumentere og systematisere
 • Fleksibilitet og evne til å sette tanker og ideer ut i handling
 • Evne til å ha mange baller i lufta
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid og overtidsbetaling
 • Et meget godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • En jobb med mening!
 • Lønn i intervallet kr 590 600 - kr 685 800 avhengig av erfaring og kompetanse.

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4083248
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune