• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4787917
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 28.09.2022
Ledig stilling

Øygarden kommune

Privat avlastar - Helse og velferd

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune har jamleg behov for deg som ønskjer å være timeavlastar og/eller helgeavlastar. Som avlastar gir ein den som yt omsorga naudsynt kvile, ferie og fritid.
Å være avlastar kan være gjevande arbeid, der du gjer avlastning til familiar som har familiemedlem med særskilt omsorgsbehov. Du må være over 18 år.
 Som timeavlastar kan oppgåva være å ivareta tenestemottakar i eiga heim, slik at familiemedlem til dømes kan utføre ærend utanfor heimen. Det kan også innebere å hente tenestemottakar og tilbringe tid saman utanfor heimen eller heime hos deg. Både vaksne og barn kan være mottakar av denne tenesta. Det kan være aktuelt med ekstra timar i ferier. Som helgeavlastar har du barnet/ungdommen i din eiga heim til avtalte døgn per månad. Eksempelvis kvar 3 eller 4 helg. Det kan være aktuelt med ekstra døgn i ferier. Barnet/ungdommen blir som ein del av din familie, og heimen din blir ein ressurs for barnet/ungdommen. Oppgåva vil involvere alle som bur i husstanden. Det er difor viktig at heile husstanden er innstilt til at du tar på deg oppgåva som privat avlastar.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Avlastningsheimen skal gje det enkelte barn/ungdom den oppfølgingen barnet/ ungdommen har behov for under opphaldet, og bidra til ein meningsfull fritid

Kvalifikasjoner:

 • Som helgeavlastar må du må ha husrom for eit ekstra barn/ ungdom
 • Helst ha moglegheit for å binde deg for ein lengre periode slik at tilbodet blir stabilt over tid
 • Erfaring er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Du må kunne leggje fram tilfredsstillande politiattest
 • Du må har gode munnlege norskkunnskapar


Personlege eigenskapar:
Vi søkjer deg som

 • Er engasjert og tek initiativ til aktivitet
 • Har ei positiv innstilling og er løysningsorientert
 • Er tolmodig og har gode samarbeidsevner
 • Er stabil og trygg

Personlege eigenskapar vert tillagt stor vekt

Vi tilbyr: 

 • Ein kontaktperson i kommunen som har ansvar for rettleiing og oppfølging. Rettleiing er viktig både for eigen trivsel og følelse av å meistre oppdraget, men også i forhold til kvalitet og forsvarlegheit i tilbodet til tenestemottakar
 • Timeavlastar: Løn kr 183,28 per time.
 • Helgeavlastar: løn med heimel i særavtale SGS 1030 – Avlastere
 • Det er mogleg å være privat avlastar i tillegg til anna 100% arbeid (jf. Forskrift om arbeidstid for avlastere)

 

 

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4787917
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 28.09.2022