Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bergen kommune

PPT Rådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Velkommen som medarbeider til PPS Sentrum. PPS sentrum, avdeling PPT, har ledig 1 årsvikariat i 100 % stilling som PPT-rådgiver. Det er fire Pedagogisk psykologisk sentre (PPS) i Bergen kommune, der PPS Sentrum er ett av dem. PPS Sentrum er lokalisert i flotte lokaler i Møllendalsveien 63 B. Det er tre avdelinger ved enheten: Avdeling PPT, avdeling Pedagogisk fagsenter Årstad og avdeling Pedagogisk fagsenter Bergenhus. PPT har ulike team som jobber med voksne med rett til grunnskole, grunnskoleelever og førskolebarn. PPT sine arbeidsoppgaver er knyttet til systemrettet arbeid og sakkyndighetsarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • PPT sitt arbeidsområde er todelt. Det skal arbeides systemrettet i barnehager og skoler. Prioriterte områder: tidlig innsats, veiledning, kompetanseheving, organisasjonsutvikling, endringsarbeid, læringsmiljø og gruppeledelse. Videre skal tjenesten utarbeide sakkyndige vurderinger av enkeltelevers behov for spesialundervisning og førskolebarns behov for spesialpedagogisk hjelp.
 • Til stillingen legges kontaktansvar til skoler og barnehager.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Stillingen ønskes besatt av søker med utdanningsbakgrunn som: psykolog/psykologspesialist, mastergrad i psykologi, spesialist i pedagogisk psykologisk rådgivning, mastergrad med vekt på spesialpedagogikk, master logopedi med pedagogikk i grunnutdanning.
 • Det er ønskelig med veilednings-, kartleggings- og testkompetanse, samt kompetanse om -/ erfaring med systemrettet arbeid.
 • Vi ønsker primært søkere med  relevant praksis fra PPT.
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent av NOKUT.
 • Vitnemål og attester må legges ved søknaden.
 • Ansettelsen forutsetter gyldig politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Den som ansettes må kunne bidra positivt i en omstilling av tjenesten med blant annet et økt fokus på systemrettet arbeid.
 • Den som ansettes må bidra til å opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø.
 • Den som ansettes må ha gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet.
 • Arbeidssituasjonen er mangesidig og kan være krevende. Evne til å ha god struktur over arbeidsoppgavene er viktig.
 • Den som ansettes må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass under utvikling og endring, med varierte arbeidsoppgaver innenfor det pedagogisk/psykologiske området.
 • Veiledning i henhold til gjeldende avtaler for ansatte i PPT.
 • Støtte til videreutdanning og spesialisering  for fast ansatte etter retningslinjer for enheten.
 • Deltagelse på relevante interne og eksterne kurs og utviklingsarbeid.
 • En god fleksittidsavtale og et godt personalreglement.
 • God pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse.