Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.09.2020
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2944707
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

PP-tjenesten for Halden og Aremark kommune Ledig 100% fast stilling

Halden kommune søker pedagogisk-psykologisk rådgiver i 100 %  fast stilling med oppstart 010121.

Beskrivelse av arbeidssted:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er administrativt lagt til kommunalavdelingen for undervisning, oppvekst og kultur. PP- tjenesten i Halden og Aremark utreder behov for spesialpedagogiske tiltak for barn før opplæringspliktig alder, for elever i grunnskolen og for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. Nærmeste overordnede er enhetsleder for PPT.

Enhet PPT består av avdelingen pedagogisk-psykologisk tjeneste for Halden og Aremark kommune og logopedtjenesten for Halden og Aremark kommune. Avdelingen holder til i Familiens hus og er samlokalisert med Halden kommunes helsesøstertjeneste og barnevernstjenesten. Tverretatlig samarbeid og koordinert innsats for barn og unge i Halden har høy prioritet. Vi ønsker å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet med de andre enhetene i Familiens hus.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Individrettet og systemrettet arbeid
 • Sakkyndighetsarbeid knyttet til henviste individsaker etter barnehage- og opplæringsloven
 • Utredningsarbeid
 • Veiledning og rådgivning til pedagogisk personale i barnehager og grunnskole.
 • Hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå eller hovedfagsnivå innen spesialpedagogikk, pedagogikk eller psykologi.
 • Relevant test- og utredningskompetanse
 • Rådgivningskompetanse
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk er en forutsetning
 • Erfaring fra arbeid i PPT og/eller fra grunnskole/barnehage
 • Kompetanse i kartlegging og veiledning av ASK
 • Søker bør ha sertifikat

 

 Personlige egenskaper: 

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Engasjement og evne til å bidra til et godt faglig og sosialt fellesskap
 • Kompetanse om barn og unges læring og utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi kan tilby

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for faglig oppdatering og utvikling
 • Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Politiattest påkrevd ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet