Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.12.2020
 • Sted:
  Kongsberg
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Kongsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3288684
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

PP-rådgiver i 100 % stilling

PPT-OT for Numedal og Kongsberg består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, Viken Fylkeskommune VGS lokalt. Kongsberg kommune er vertskommune, og vi har kontor på Rådhuset.
PPT-OT for Numedal og Kongsberg er en 'gjennomgående tjeneste'. Det betyr at tilbudet på tjenestene omfatter barnehager, grunnskoler, videregående skoler, Oppfølgingstjeneste og voksne med behov på grunnskolens områder. Vi er til sammen 18 medarbeidere, med fokus på god kvalitet i tjenestenes forskjellige ledd. Vi er opptatt av tidlig innsats og forebygging for barn og unge i deres ulike livsfaser. Med mottoet "trygghet gjennom tidlig innsats" jobber vi også kontinuerlig for en organisasjon som møter samfunnets utvikling.


Kort om stillingen:
Fast 100% stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg (PPT-OT), med tiltredelse 22.03.2021, eller etter avtale.

 

Vi tilbyr:

Ønsker du jobb på Kongsberg kan vi tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver i et stort og trivelig fagmiljø med fine kontorer sentralt beliggende i byen. Du vil ha handlingsrom for selvstendig utøvelse av arbeidet, samtidig som vi jobber i team. Vi gir våre medarbeidere gode muligheter til utvikling og kompetanseheving gjennom etterutdanning, kurs og kollegial veiledning, samt deltakelse i kommunens utviklingsprogram – bl.a Alle Med. PPT-OT legger til rette for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Vi har fleksibel arbeidstid, god pensjonsordning og gruppelivsforsikring. PPT-OT tilbyr konkurransedyktig lønn.

 

Innhold i stillingen:

Arbeidsoppgavene vil være variert deltakelse i veiledning, rådgivning og tverrfaglig støtte av tiltak i ordinær opplæring og i forbindelse med vurdering av spesialundervisning for barn og unge med særlige behov. Du vil erfare samarbeid med, og veiledning av grunnskoler, utredning av vansker og utarbeiding av sakkyndige vurderinger, samt veiledning til elever og foresatte. I Kongsbergregionen er det betydelig fokus på tilpasset opplæring i gode profesjonelle læringsfellesskap. 

 

Krav og ønsker til deg:

Vi søker ny medarbeider fortrinnsvis med erfaring fra grunnskolesektoren, evt i kombinasjon med andre arenaer for opplæring. Av erfaringer ønsker vi kjennskap/praksis med utvikling av skole, og tanker om ‘fremtidens skole og PPT sammen’ i utvikling. Kompetanse på, eller erfaring med PP-rådgivning og utviklingsarbeid i samarbeid med skoler er også ønskelig. Vi ønsker at du har interesse for tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid, evt prosjekterfaring. Dette innebærer gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, selvstendighet og faglig trygghet.

Personlig egnethet og erfaring med målgruppen vil bli vektlagt. Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning. Det gjøres oppmerksom på at kjøring med egen bil i tjenesten er en forutsetning, og dekkes etter statens regulativer.

 

Formelle kvalifikasjonskrav:

Du kan ha utdanning som cand.paed, cand.psychol, cand.ped.spes eller cand.polit i pedagogikk eller tilsvarende, eller mastergradsutdanning innen skole-/pedagogikkfeltet. Søker med langvarig erfaring som lærer med tilleggsutdanninger/rådgivningserfaring oppfordres til å søke. 

 

Annet:

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Ta gjerne kontakt med Kenneth Didriksen på telefon: 97 10 14 70, eller e-post: kenneth.didriksen@ppt-ot.no for nærmere opplysninger.

 

Søknad:

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema i Kongsberg kommune: https://kongsbergkommune.easycruit.com/. Vennligst fyll ut elektronisk søknadsskjema og øvrige informasjoner så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål skal tas med til et eventuelt intervju.

 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.