• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Kongsberg
  KONGSBERG
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4908368
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 08.12.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

PP-rådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPT-OT for Numedal og Kongsberg består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, samt Viken fylkeskommune. Kongsberg kommune er vertskommune, og i byen er også våre kontorer.

PPT-OT leverer tjenester etter Opplæringsloven og Barnehageloven, og PPT-OT for Numedal og Kongsberg er en 'gjennomgående tjeneste'. Det betyr at tilbudet på tjenestene omfatter barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksne med behov på grunnskolens områder. Vi er til sammen 19 medarbeidere, med fokus på god kvalitet i tjenestenes forskjellige ledd, og er opptatt av tidlig innsats og forebygging for barn og unge i deres ulike livsfaser. PPT-OT er i en spennende utvikling med Alle Med, BTI og Tverrfaglige team. Endringsbildet i samfunnet er spennende, og ‘fremtidens skole og PPT sammen i utvikling' er sentralt i våre målsettinger. 


Kort om vikariatet
En av våre medarbeidere skal ut i foreldrepermisjon på nyåret. Vi ønsker at vikar skal kunne starte opp i god tid for overlapping. 

Vikariatet er satt for ett år, og er i 100% stilling, 37,5 timer per uke. Tiltredelse 01.02.23, eller etter avtale. 
Arbeidssted er Kongsberg rådhus, i fine nyoppussede lokaler. 


Vi tilbyr:

Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et stort og trivelig fagmiljø.  PPT-OT har teamorganisering, og vikariatet blir lagt til området grunnskole 1-10. Du vil få oppleve utviklingsmuligheter i vårt fagmiljø, deltakelse i faggrupper etter ønske, og ha mulighet til personlig utvikling innenfor felt som du finner av interesse.

PPT-OT legger vekt på god samarbeidskultur og samarbeid på tvers av instanser. BTI, Tverrfaglig team, Ressursgruppemøter er naturlige samarbeidsformer som du blir godt kjent med.

Som vikar for PP-rådgiver vil du ha handlingsrom for selvstendig utøvelse av arbeidet, og det vil bli gitt opplæring og veiledning underveis. Det kreves trygg fagkunnskap og individuelt arbeid, samtidig som vi jobber analytisk i team. Vi gir våre medarbeidere gode muligheter til utvikling og kompetanseheving gjennom relevante kurs og kollegial veiledning, samt deltakelse i Kongsbergregionens utviklingsprogram – Alle Med, under ledelse av Høyskolen Innlandet, SEPU. Det er en fordel om du kjenner til, deltar i, eller på annen måte er tilknyttet utviklingsarbeidet. 

Vi anvender nye programvarer for sak- og arkivsystem, Visma Flyt PPT. Innføring i programvare blir gitt. Kjennskap til programmet eller tilsvarende er en fordel.

PPT-OT legger til rette for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.
Vi har fleksibel arbeidstid, god pensjonsordning og gruppelivsforsikring. PPT-OT tilbyr konkurransedyktig lønn for vikariat. 


Innhold i stillingen:

Arbeidsoppgavene vil være variert deltakelse i utredning, veiledning, rådgivning, tverrfaglig støtte av tiltak i ordinær opplæring og i forbindelse med vurdering av spesialundervisning for barn og unge med særlige behov. Du vil bl.a erfare samarbeid med kommunenes ulike instanser, veiledning av personal i grunnskoler, og rollen som sakkyndig, samt veiledning til elever og foresatte. Som vikar for PP-rådgiver vil du ha faste skoler som du følger opp, og teamtid internt ukentlig.

Krav og ønsker til deg:

Som vikar for PP-rådgiver ønsker vi fortrinnsvis en person med erfaring fra utredningsarbeid (i PPT), grunnskolesektoren, eventuelt i kombinasjon med andre arenaer for opplæring.
Har du prosjekterfaring, endringsarbeid, utviklingserfaring eller på annen måte erfaring med utvikling i opplæringssektoren på relasjons og organisasjonsnivå, er det en fordel. 

Vi ønsker at du har interesse for tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid, god didaktisk forståelse og kan trives i en hektisk arbeidshverdag med god arbeidskapasitet.
Det er ønskelig at du har logopedi i fagkretsen, med erfaring relatert til skole.
Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, selvstendighet og faglig trygghet og takle stress på en trygg måte.
Personlig egnethet og erfaring med målgruppen vil bli vektlagt.

Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Det gjøres oppmerksom på at kjøring med egen bil i tjenesten er en forutsetning og dekkes etter Statens regulativer.


Formelle kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning innen psykologi- eller pedagogikkfeltet; f.eks. Master psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, Cand.Paed, Cand.Psychol, Cand.Ped.Spes, Cand.Polit.
 • Lærere med lang erfaring og tilleggsutdanninger/rådgivningserfaring/utvikling oppfordres til å søke.
 • Annen relevant utdanning kombinert med arbeidserfaring i skole kan også vurderes. 
 • Gyldig sertifikat klasse B er et krav.


Annet:
Arbeidstakers vikariat er i Kongsberg kommune. Fast stilling kan bli ledig ved endringer i organisasjonen. Ta gjerne kontakt med Kenneth Didriksen på telefon: 97 10 14 70, eller e-post: kenneth.didriksen@ppt-ot.no for nærmere opplysninger.

Tilfredsstillende politiattest må leveres snarest etter eventuelt tilbud om vikariat. 


Søknad:
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema i Kongsberg kommune.  Vennligst fyll ut elektronisk søknadsskjema og øvrige informasjoner så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål skal tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Kongsberg
  KONGSBERG
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4908368
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 08.12.2022